Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

PTE

Egzaminy i certyfikaty

Wartość certyfikatu

Twoje umiejętności i wiedza zostają potwierdzone certyfikatem wystawionym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, organizację o wieloletniej tradycji, zrzeszającą specjalistów – teoretyków i praktyków – w dziedzinie ekonomii.

Zgłoszenie na egzamin

Jeszcze w trakcie trwania kursu otrzymasz wraz z pakietami lekcyjnymi informacje o możliwości przystąpienia do egzaminu oraz formularz zgłoszenia na egzamin.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu PTE jest ukończenie kursu i uregulowanie wszelkich należności za otrzymane pakiety lekcyjne. Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na egzaminie odpowiada programowi kursu. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.

Termin i miejsce

Sesje egzaminacyjne odbywają się raz w roku w Poznaniu w przedostatnią sobotę października.

Płatności

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 200 zł. Opłatę za egzamin wnosisz na konto PTE Oddział w Poznaniu. Informację o numerze konta bankowego otrzymasz w zaproszeniu na egzamin.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO