Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Podstawy marketingu i rola zarządzania. Czym jest marketing, rola marketingu w przedsiębiorstwie, potrzebne definicje, marketing-mix, określenie roli zarządzania.

 • Pakiet 2

  Nabywca. Najważniejsza osoba w całym marketingu, segmentacja rynku, sztuka słuchania nabywcy, hierarchia potrzeb a stopa życiowa, proces podejmowania decyzji zakupu.

 • Pakiet 3

  Produkt i rynek. Cykl życia produktu, zarządzanie asortymentem i produktem, wprowadzanie na rynki nowych produktów, strategia budowania marki, znaczenie marki, serwis i obsługa po sprzedaży.

 • Pakiet 4

  Cena i strategie ceny. Analiza konkurencji. Cena a jakość, czynniki wpływające na cenę, metody ustalania ceny, miejsce dla konkurencji w budowaniu strategii firmy, wybór strategii funkcjonowania na rynku.

 • Pakiet 5

  Dystrybucja. Kanały dystrybucji, budowanie sieci dystrybucji, franchising – czym jest i jak wiele może być z niego korzyści, logistyka – zarządzanie dystrybucją.

 • Pakiet 6

  Promocja. Merchandising i promocje cenowe, sprzedaż bezpośrednia, sponsoring, b2b – business to business.

 • Pakiet 7

  Reklama a public relations. Reklama i współpraca z agencjami reklamowymi, public relations – współpraca z mediami, gdzie kończy się public relations, a zaczyna reklama, Prawo reklamy – co wolno, a co jest zakazane na rynku reklamowym.

 • Pakiet 8

  Badania marketingowe. Przygotowanie badania, wykorzystywane instrumenty pomiarowe, przyczyny błędów w badaniach, metody analizy zebranych danych, prezentacja wyników i ocena badań.

 • Pakiet 9

  Działania marketingowe w Internecie. Badania marketingowe prowadzone za pomocą Internetu, interaktywność i jej możliwości, wizerunek firmy na stronach WWW, handel za pośrednictwem Internetu, e-biznes.

 • Pakiet 10

  Telemarketing, metody skutecznej prezentacji. Czym jest telemarketing, organizacja telemarketingu, wady i zalety telefonicznej obsługi klienta, jak skutecznie przygotować prezentacje, modele prezentacji, jakie są środki skutecznej prezentacji i jak z nich korzystać, przygotowanie materiałów.

 • Pakiet 11

  Plan marketingowy. Na czym polega planowanie, cele marketingowe, analiza SWOT i inne instrumenty analizy, opracowanie strategii i środki jej realizacji – bieżące zarządzanie.

 • Pakiet 12

  Marketing wewnątrz przedsiębiorstwa. Zarządzanie a marketing wewnątrz firmy, budowanie identyfikacji z firmą, wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem przez systemy informatyczne.

 • Pakiet 13

  Marketing osób. Marketing polityczny, kreowanie własnego wizerunku, jak sprzedać siebie, jak szukać pracy w dziale marketingu lub sprzedaży.

 • Pakiet 14

  Zarządzanie działem sprzedaży i marketingu. Style zarządzania, rekrutacja – kto ma szanse na pracę w takim dziale, planowanie i kontrola, motywacja, wynagradzanie.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO