Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Lekcja 1
  Bürogeräte und -artikel
  Urządzenia i artykuły biurowe
  Bürokommunikation
  Komunikacja w biurze
  Telefongespräche
  Rozmowy telefoniczne

  Lekcja 2
  Handelskorrespondenz
  Korespondencja handlowa
  Elektronischer Briefverkehr
  Poczta elektroniczna
  Dienstleistungen der Post
  Usługi pocztowe

 • Pakiet 2

  Lekcja 3
  Stellensuche
  Szukanie pracy
  Bewerbung
  Ubieganie się o pracę
  Anschreiben
  List motywacyjny

  Lekcja 4
  Lebenslauf
  Życiorys
  Vorstellungsgespräch
  Rozmowa kwalifikacyjna

 • Pakiet 3

  Lekcja 5
  Wirtschaftszweige
  Gałęzie przemysłu

  Lekcja 6
  Berufe
  Zawody
  Arbeitssuche im Ausland
  Szukanie pracy za granicą
  Arbeitsvertrag
  Umowa o pracę

 • Pakiet 4

  Lekcja 7
  Unternehmensrechtsformen
  Formy prawne przedsiębiorstw

  Lekcja 8
  Unternehmensaufbau
  Struktura przedsiębiorstwa
  Unternehmensmanagement
  Zarządzanie przedsiębiorstwem
  Interkulturelle Kommunikation
  Komunikacja międzykulturowa

 • Pakiet 5

  Lekcja 9
  Marketing
  Marketing
  Marktforschung
  Badanie rynku

  Lekcja 10
  Werbung
  Reklama
  Produktpolitik
  Polityka produktu

 • Pakiet 6

  Lekcja 11
  Telemarketing
  Marketing telefoniczny

  Lekcja 12
  Telefongespräche führen – Fortsetzung
  Prowadzenie rozmów telefonicznych – kontynuacja
  Produkte und Dienstleistungen verkaufen
  Sprzedaż produktów i usług

 • Pakiet 7

  Lekcja 13
  Bankwesen
  Bankowość
  Deutsche Banknoten (Euro), Währungen
  Niemieckie banknoty (euro), waluty
  Dienstleistungen der Banken
  Usługi banków

  Lekcja 14
  Bankwesen – Fortsetzung
  Bankowość – kontynuacja
  Kredite und Kreditkarte
  Kredyty i karta kredytowa
  Bankanlagen
  Lokaty kapitału

 • Pakiet 8

  Lekcja 15
  Gäste aus Deutschland empfangen
  Przyjmowanie gości z Niemiec

  Lekcja 16
  Geschäftsreise nach Deutschland
  Podróż biznesowa do Niemiec

 • Pakiet 9

  Lekcja 17
  Versicherungen
  Ubezpieczenia
  Versicherungsarten (Lebens-, Reise-, Haftpflichtversicherung)
  Rodzaje ubezpieczeń (ubezpieczenie na życie, w podróży, od odpowiedzialności cywilnej)

  Lekcja 18
  Versicherungen – Fortsetzung
  Ubezpieczenia – kontynuacja
  Autoversicherung: Warum ist sie nötig?
  Ubezpieczenie samochodu: dlaczego jest potrzebne?

 • Pakiet 10

  Lekcja 19
  Absatzlogistik
  Logistyka zbytu

  Lekcja 20
  Transport, Spedition
  Transport, spedycja

 • Pakiet 11

  Lekcja 21
  Arbeitsmarkt
  Rynek pracy
  Löhne und Gehälter
  Wynagrodzenie i płace

  Lekcja 22
  Steuern und Abgaben
  Podatki i opłaty

 • Pakiet 12

  Lekcja 23
  Handel
  Handel

  Lekcja 24
  Außenhandel
  Handel zagraniczny
  Messen und Ausstellungen
  Targi i wystawy

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO