Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: alfabet i literowanie, powitanie, przedstawianie się, pożegnanie, nazwy krajów, poznawanie ludzi, liczebniki do 100

  Gramatyka: miejsce czasownika w zdaniu, zdanie twierdzące i pytające, pytania z zaimkami wie? woher? wo?, pytania przez inwersję, czasowniki regularne w czasie teraźniejszym Präsens, zaimki osobowe, forma grzecznościowa Siepan, pani, państwo

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: dom, mieszkanie, miejsce zamieszkania, rodzina i przyjaciele, meble i urządzenia w domu, okazywanie zadowolenia i niezadowolenia, pisanie krótkich notatek

  Gramatyka: czasownik sein, rodzajnik określony i nieokreślony, przeczenie nein i nicht, zaimki dzierżawcze, czasowniki nieregularne, liczebniki od 100 do miliona

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: rozkład dnia, dni tygodnia, godziny, codzienne czynności, posiłki, zainteresowania, wspólne spędzanie czasu, umawianie się na spotkania, hobby, zainteresowania, dyscypliny sportowe, telewizja

  Gramatyka: przysłówki czasu i częstotliwości, czasowniki nieregularne i rozdzielnie złożone w czasie Präsens, przeczenie kein

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: w sklepie, robienie zakupów, w restauracji, oferty w sklepach, składanie zamówień, artykuły spożywcze, nazwy potraw, ulubione potrawy, ceny, określanie ilości

  Gramatyka: pytanie do rozstrzygnięcia – ja, nein, doch, czasownik mögen, liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki w bierniku, określanie miejsca

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Słownictwo: rodzina, miasto, wieś, dom, czas, praca, czas wolny, umawianie się na spotkania, terminarz

  Gramatyka: czasowniki w czasie Präsens, przymiotnik jako orzecznik, zdania pytające i przeczące, rodzajniki określone i nieokreślone

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: świat pracy, zawody, e-maile, obowiązki w pracy, ogłoszenia o pracę, wiadomości na sekretarce

  Gramatyka: przyimek lokalny bei + nazwy własne, przyimek modalny als, tworzenie rzeczowników w formie żeńskiej, czasownik modalny können, odmiana formy czasownika mögen – ich möchte, tryb rozkazujący w formie grzecznościowej

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: szkoła i wykształcenie, nauka, uczenie się języków, opisywanie umiejętności i możliwości, wyrażanie życzeń i woli

  Gramatyka: czasownik werden, czasowniki modalne: müssen, wollen, struktura zdań z czasownikami modalnymi, rzeczowniki złożone, tryb rozkazujący w 2. os. liczby pojedynczej i mnogiej, przysłówki tekstu

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: w mieście, pytanie o drogę, opisywanie drogi, udzielanie informacji, środki komunikacji, podróże, zamawianie noclegu w hotelu, określanie kierunku i miejsca

  Gramatyka: przyimki z celownikiem, określenia miejsca i kierunku, zwrot es gibt, przeczenie z określeniem mehr

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: na dworcu, na lotnisku, rozkłady jazdy i lotów, rozumienie zapowiedzi przez megafon, oznaczanie dat

  Gramatyka: wyrażanie przyszłości, spójniki: aber, denn, oder, sondern, und, przyimki lokalne z nazwami krajów i miejscowości, liczebniki porządkowe

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Słownictwo: opisywanie miejsc, zakupy, jedzenie, wakacje, podróże

  Gramatyka: rzeczowniki w liczbie mnogiej, przyimki z celownikiem, określanie miejsca i kierunku, wyrażanie przyszłości, czasowniki modalne

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: poszukiwanie mieszkania, czytanie ogłoszeń, pchli targ, targowanie się, regulamin domu, nazwy mebli

  Gramatyka: czasownik modalny dürfen, stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze i wskazujące, przyimki für i ohne, konstrukcje bezokolicznikowe z zu

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: formalności w urzędach, wypełnianie formularzy, rozliczenie podatkowe, zameldowanie, w banku

  Gramatyka: zaimek nieosobowy man, zaimek zwrotny i czasowniki zwrotne, czasowniki nieregularne, rzeczowniki należące do n-deklinacji

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: pogoda, miesiące, pory roku, krótkie wiadomości w mass mediach, informacje drogowe

  Gramatyka: zaimek es jako podmiot w zdaniu, partykuły: aber, denn, doch, ja, mal, czasownik modalny sollen, czas przeszły Präteritum czasowników sein i haben oraz wyrażenia es gibt, przymiotniki tworzone od nazw miast

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: wspomnienia z dzieciństwa, rozmowy o przeszłości, urodziny

  Gramatyka: czas przeszły Perfekt, tworzenie imiesłowu Partizip Perfekt, rekcja czasowników

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Słownictwo: pogoda, plany, ogłoszenia, wiadomości, przeszłość i przyszłość

  Gramatyka: czas Präteritum i Perfekt poznanych czasowników, czasowniki zwrotne, zaimek nieosobowy man, stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: święta i dni świąteczne, uroczystości rodzinne, zaproszenia, goście, składanie życzeń, gratulacje, pisanie zaproszenia i listu do krewnych i przyjaciół, podawanie przyczyn

  Gramatyka: imiesłów czasu przeszłego Partizip Perfekt czasowników nieregularnych, nierozdzielnie i rozdzielnie złożonych oraz mieszanych, zaimek osobowy w bierniku, rzeczowniki w celowniku, czasowniki łączące się z celownikiem

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: na autostradzie, awaria samochodu, wypadek, pomoc drogowa, kontrola policyjna, opisywanie zdarzeń

  Gramatyka: czas przeszły Perfekt z czasownikami posiłkowymi haben i sein, kolejność wyrazów w zdaniu w czasie Perfekt, przymiotniki z końcówką -bar, przeczenie za pomocą przedrostka un-

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: zdrowie i choroba, wizyta u lekarza, badania, części ciała, formułowanie porad i wskazówek

  Gramatyka: czasowniki z przyimkami w celowniku lub bierniku, złożenia z rzeczownikiem Schmerzen, czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum, użycie określenia Lieblings-

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: moda i ubranie, określanie części garderoby, zakupy w sklepie towarowym, rozmiary, obsługa klienta, wyrażanie opinii na temat wyglądu, formułowanie zwrotów grzecznościowych, reklamacje

  Gramatyka: zaimek osobowy w celowniku, zaimek wskazujący dieser, diese, dieses, określanie kolorów

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Słownictwo: święta i uroczystości, zdrowie i choroba, wypadki, na autostradzie, moda, obsługa klienta

  Gramatyka: podsumowanie poznanych czasów gramatycznych, formułowanie pytań, odmiana zaimka osobowego, powtórzenie poznanych przyimków

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO