Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: powody, dla których uczymy się języka niemieckiego, matura z języka niemieckiego

  Gramatyka: zdania porównawcze

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: sprzedaż wysyłkowa, zakupy jako zajęcie dnia codziennego

  Gramatyka: spójniki „obwohl, trotzdem”, zaimki wzajemności, rekcja czasowników

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: sposób zarabiania na życie, podanie o pracę, plany wakacyjne

  Gramatyka: konstrukcje „um ... zu, damit, sowohl ... als auch, teils ... teils”, „hin” i „her” jako przedrostki i przyrostki wskazujące kierunek ruchu

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: nasze dzieciństwo, podejmowanie życiowych decyzji, problemy dorastającej młodzieży

  Gramatyka: konstrukcje „ohne dass, ohne ... zu, anstatt dass, anstatt ... zu”, partykuły w języku potocznym

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: wygrana w totolotka, drobne kłamstwa, kupno samochodu

  Gramatyka: Konjunktiv Imperfekt czasowników słabych i mocnych – Konditional I

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: okazja czyni złodzieja, u lekarza

  Gramatyka: Konjunktiv Plusquamperfekt, tryb przypuszczający czasowników modalnych, odpowiedzi z „doch” i „ja”

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: życie na wsi i w mieście, co to jest szczęście, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada

  Gramatyka: Konjunktiv Präsens – Konjunktiv Perfekt

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: życie partnerskie, rozmowa o naszych „pociechach”, łatwowierność i naiwność ludzi

  Gramatyka: Konjunktiv Präsens czasowników modalnych, tryb rozkazujący w mowie zależnej, spójnik „weder ... noch”

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: nasze dzieci biorą ślub, wspólnota mieszkaniowa – za i przeciw

  Gramatyka: Konjunktiv Futur, zdania pytające w mowie zależnej, spójnik „entweder ... oder”

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: anegdoty, ciocia z Australii, pisanie listu

  Gramatyka: przydawka rozszerzona, spójnik „zwar ... aber”

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: święta i dni wolne, podróże, wilczy apetyt i jego konsekwencje

  Gramatyka: przydawka rozwinięta, przysłówek „beinahe”, czasownik „lassen”

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: przepisy kulinarne, w oczekiwaniu na dziecko, kłopoty (np. kradzież samochodu)

  Gramatyka: Zustandspassiv, zaimki nieokreślone

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: mistrzostwa sportowe, w wesołym miasteczku

  Gramatyka: spójnik „da”, czasownik „treten” z „haben” i „sein”

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: szczęście czy pech, spotkanie po latach, kieszonkowe

  Gramatyka: użycie czasów, zastosowanie czasownika „kriegen” z przedrostkami

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: przesądy, programy telewizyjne, ogłoszenia matrymonialne

  Gramatyka: użycie słówek przeczących, „miss-” jako przedrostek czasowników, zwroty idiomatyczne

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: szał zakupów, letnia wyprzedaż, dlaczego palimy

  Gramatyka: użycie rodzajników, przymiotniki zakończone na „-fest, -haltig, -fertig”, utarte zwroty, np.: „Es besteht kein Zweifel”

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO