Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Fortepian i jego budowa. – Pianino. – Wysokość dźwięku i jego zapis. – Pięciolinia. – Klucz wiolinowy. – Klawiatura. – Nazwy dźwięków i ich zapis. – Rytm i wartości rytmiczne. – Takt, kreska taktowa, oznaczenie taktowe i miara taktu. – Metronom. – Skracanie zapisu nutowego: znak repetycji i znak volty.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Akompaniament. – Klucz basowy. – Nowe wartości rytmiczne cd. – Metrum. – Przerwa w muzyce. – Dwudźwięki. – Przedłużanie wartości rytmicznych: kropka.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Gama chromatyczna. – Interwał. – Znaki chromatyczne – krzyżyk. – Skala durowa i gama durowa. – Gama i tonacja C-dur. – Aplikatura (palcowanie). – Akord. – Przedłużanie wartości rytmicznych cd.: łuk. – Oznaczenia dynamiczne. – Gama i tonacja F-dur. – Bemol.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Homofonia i polifonia. – Gama i tonacja G-dur. – Przedtakt. – Skala molowa naturalna. – Gama i tonacja c-moll. – Synkopa.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Interwały cd. – Artykulacja legato i staccato. – Frazowanie. – Skracanie zapisu nutowego: D.C. al Fine. – Nowe wartości rytmiczne cd. – Oznaczenia dynamiczne cd.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Przewroty trójdźwięków. – Kadencja. – Nieregularny podział wartości rytmicznych. – Znaki przykluczowe chromatyczne i przygodne. – Oznaczanie tempa utworu. – Przedłużanie wartości rytmicznych cd.: fermata. – Kasownik. – Gama i tonacja g-moll.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Zmiana klucza w utworze. – Gama i tonacja a-moll. – Pokrewieństwo gam: równoległość i równoimienność. – Oznaczenia dotyczące tempa utworu cd. – Enharmonia. – Zasady zapisu przebiegów chromatycznych.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Pasaże. – Mazur i kujawiak. – Nowe wartości rytmiczne. – Ozdobniki melodyczne. – Tango.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Forma sonatowa. – Marsz. – Nokturn. – Gama i tonacja B-dur. – Podział nieregularny wartości rytmicznych cd.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Skracanie zapisu nutowego cd.: oznaczenia D.C. al Fine i D.S. al Fine. – Oznaczenia taktowe. – Coda.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Walc. – Nowe oznaczenia dynamiczne i oznaczenia dotyczące tempa utworu. – Nowe określenia wykonawcze. – Homofonia akordowa. – Transpozycja i transkrypcja utworu.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Powtórzenie materiału teoretycznego: interwały, pięciolinia i klawiatura, klucz wiolinowy, klucz basowy, określenia agogiczne, wartości rytmiczne, przedłużanie wartości rytmicznych, gamy durowe i molowe, określenia dynamiczne, artykulacja.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO