Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Kultura języka polskiego. Co to znaczy poprawność i dlaczego powinniśmy, a nawet musimy mówić i pisać poprawnie?

  Lekcja 2: Poprawność stylistyczna. Co to jest styl i jak powstaje? O mieszaniu stylów – najczęstszej przyczynie błędów stylistycznych

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Jak radzić sobie z wielością stylów, a jak z różnorodnością stylistyczną? Czy istnieje styl idealny i czy można się go nauczyć?

  Lekcja 4: Jak on pięknie mówi! O znaczeniu poprawnej artykulacji i poprawnego akcentowania

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Był kuty na cztery nogi, więc łatwo wykręcił się sianem, czyli o bogactwie polskiej frazeologii

  Lekcja 6: Czy ktoś w gorącej wodzie kąpany może stracić zimną krew, czyli o poprawności frazeologicznej

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Konsulting w temacie lobbingu, czyli dlaczego wyrazy modne są „szkodnikami” językowymi

  Lekcja 8: Trzymaj się z daleka od „natrętów” językowych, a nie będziesz pisał pretensjonalnie i schematycznie

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Opcja czy możliwość, kreatywny czy pomysłowy, czyli o zasadach posługiwania się wyrazami obcymi

  Lekcja 10: Chargé d’affaires złożył dementi, czyli o pisowni i odmianie wyrazów obcych

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Ojciec i syn poszli w góry, a dziadek z wnuczką został w domu, czyli o poprawności w zakresie składni zdania pojedynczego

  Lekcja 12: Jadąc pociągiem, rozmawiał z córką, czyli o poprawności w zakresie składni zdania złożonego

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Piszę, widzę, czytam, umiem, czyli cztery koniugacje polskie. O ogólnych zasadach odmiany czasowników i nie tylko

  Lekcja 14: Otworzyłem czy otwarłem, zrozum czy zrozumiej, czyli co trzeba wiedzieć o zawiłościach odmiany niektórych czasowników

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Od przypadku do przypadka, czyli jak deklinują się polskie rzeczowniki

  Lekcja 16: Oczu, oczów oraz ok, czyli co trzeba wiedzieć o zawiłościach odmiany niektórych rzeczowników pospolitych

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Ci duzi chłopcy są dla nas obcy, czyli o poprawnym używaniu różnych części mowy

  Lekcja 18: Dwa pokoje dla trojga osób, czyli o tym, jak poprawnie posługiwać się liczebnikami

 • Pakiet 10

  Lekcja 19 i lekcja 20: Rajd z Bielska-Białej do Głuchołazów, czyli o odmianie i pisowni niektórych nazw geograficznych

 • Pakiet 11

  Lekcja 21 i lekcja 22: Podziwialiśmy Latę i Pelego, czyli o odmianie i pisowni nazwisk rodzimych i obcych

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Chwyć byka za rogi! O podstawowych zasadach polskiej ortografii

  Lekcja 24: Koniec i kropka, czyli o tym, po co są znaki interpunkcyjne

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO