Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Kącik wiedzy

Kultura języka polskiego, czyli dlaczego powinniśmy mówić i pisać poprawnie
Czy warto podejmować trud bezbłędnego nauczenia się języka? Nie ma dwóch zdań, że warto! Człowiek, który pragnie zasługiwać na miano kulturalnego, musi (!) mówić poprawnie, bo mówienie poprawne jest jednym z najważniejszych elementów jego duchowości i znacząco wpływa na sposób oceniania go przez innych.

Zasady polskiej ortografii – rys historyczny
Każdy, jeśli chce uchodzić za osobę kulturalną, musi umieć posługiwać się mową i pismem, czyli opanować zasady, które nie zostały wymyślone dla utrudzenia się, lecz dla wygody. Opanowanie zaś tych zasad świadczy o zadowalających predyspozycjach intelektualnych, a posługiwanie się nimi na co dzień świadczy o kulturze osobistej, kultura języka jest bowiem elementem ogólnej kultury społecznego obcowania.

Z łaciną za pan brat (test w mamwiedzę.pl)

Wyrazy obcego pochodzenia w języku polskim (test w mamwiedzę.pl)

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO