Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 20 podręczników zawierających 40 lekcji. Materiał w lekcjach jest porcjowany: każda lekcja składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy, i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniejszych lekcji.

Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. W każdym podręczniku znajdziesz wiele ćwiczeń, które pomogą Ci opanować konkretne umiejętności. Dzięki podsumowaniu na zakończenie lekcji jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowy do odrobienia pracy domowej.

Opieka nauczyciela

Pamiętaj – kurs „Psychologia” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Masz zagwarantowaną opiekę nauczyciela – psychologa praktyka. To do niego będziesz odsyłać prace domowe do sprawdzenia. Prace domowe koncentrują się na Twoim doświadczeniu – nie wypełniasz suchych testów, lecz nawiązujesz relację z nauczycielem, który będzie Cię wspierał, wyjaśniał zagadnienia, które sprawiają Ci problemy i… motywował do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO