Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

Tematy kolejnych lekcji kursu prezentujemy w formie pytań. Odpowiedź uzyskasz po zakończeniu lektury naszych materiałów, wykonaniu wszystkich ćwiczeń i analizie własnych refleksji, które pojawią się w trakcie zapoznawania się z prezentowanymi zagadnieniami.

 • Pakiet 1: Psychologia jako nauka o człowieku we współczesnym świecie.

  Lekcja 1: Jak można wykorzystać wiedzę psychologiczną na co dzień?

  Lekcja 2: Jak profesjonalni psychologowie mogą Tobie pomóc i w jakich obszarach?

 • Pakiet 2: O trudzie istnienia.

  Lekcja 3: Człowiek wobec stresu; czym są stres i stresory?

  Lekcja 4: Jak wpływają na nas krytyczne wydarzenia życiowe?

 • Pakiet 3: Sytuacje trudne emocjonalnie i poznawczo.

  Lekcja 5: Jak funkcjonujemy w sytuacjach trudnych do zniesienia?

  Lekcja 6: Co możemy zrobić w sytuacjach trudnych do rozwiązania?

 • Pakiet 4: Z tarczą czy na tarczy?

  Lekcja 7: Jak skutecznie i racjonalnie radzić sobie ze stresem?

  Lekcja 8: Dlaczego niektóre formy obrony w stresie są nieskuteczne?

 • Pakiet 5: O poszukiwaniu i udzielaniu wsparcia.

  Lekcja 9: Dlaczego jesteśmy „zwierzętami społecznymi”?

  Lekcja 10: Człowiek człowiekowi wilkiem..., bogiem..., człowiekiem...?

 • Pakiet 6: Spoglądamy w lustro i...

  Lekcja 11: Dlaczego powinniśmy po prostu lubić siebie?

  Lekcja 12: Jak wystawiamy oceny sami sobie?

 • Pakiet 7: Aktorzy i reżyserzy w teatrze życia.

  Lekcja 13: Jak funkcjonujemy, wykazując zewnętrzne umiejscowienie „kontroli”? – opowieść o „radarowcach”.

  Lekcja 14: Czym przejawia się poczucie kontroli wewnętrznej? – opowieść o „żyroskopowcach”.

 • Pakiet 8: Jak porozumiewamy się z ludźmi, posługując się mową i niewerbalnie?

  Lekcja 15: Jaki styl komunikacji werbalnej stosujesz?

  Lekcja 16: Jakie zyski i straty ponosimy, stosując „gry” interpersonalne?

 • Pakiet 9: Jak porozumiewamy się z ludźmi, posługując się mową i niewerbalnie?

  Lekcja 17: Co to jest „mowa ciała”?

  Lekcja 18: Jak trafnie posługiwać się mimiką, głosem, gestem i jak je trafnie interpretować?

 • Pakiet 10: Nie żyjemy w próżni. O poczuciu przynależności.

  Lekcja 19: Co to jest „moja grupa odniesienia”?

  Lekcja 20: Jaki wpływ ma na mnie przynależność do różnych grup?

 • Pakiet 11: Wszyscy ubiegamy się o nominacje do Oscara za role, w których obsadziło nas życie!

  Lekcja 21: Jak poradzić sobie w roli DZIECKA własnych rodziców?

  Lekcja 22: Dlaczego tak trudno spełnić wymogi roli UCZNIA/STUDENTA?

 • Pakiet 12: Wszyscy ubiegamy się o nominacje do Oscara za role, w których obsadziło nas życie!

  Lekcja 23: W poszukiwaniu „drugiej połówki”, czyli jak radzić sobie w roli PARTNERA?

  Lekcja 24: Jak pełnić role ZAWODOWE, by owocowały one satysfakcją i radością?

 • Pakiet 13: Wszyscy ubiegamy się o nominacje do Oscara za role, w których obsadziło nas życie!

  Lekcja 23: Co robić, aby bycie RODZICEM było nagradzające dla nas i dla naszych dzieci?

  Lekcja 24: Jak sprawnie godzić wymagania różnych ról społecznych?

 • Pakiet 14: O rozwoju osobistym i samorealizacji.

  Lekcja 27: Od czego zależy urzeczywistnienie mojego potencjału?

  Lekcja 28: Na czym polega droga „z żab w księżniczki”?

 • Pakiet 15: Kiedy wszystko nas zawodzi (autopsychoterapia i terapia profesjonalna).

  Lekcja 29: Które z technik autopsychoterapii możesz skutecznie stosować?

  Lekcja 30: Kiedy warto podjąć decyzję o zwróceniu się o pomoc do psychologa?

 • Pakiet 16: Gdy inni obdarzą Cię zaufaniem i oczekują pomocy.

  Lekcja 31: Jak możemy pomagać innym?

  Lekcja 32: Kiedy należy zwrócić się o pomoc do specjalistów?

 • Pakiet 17: Obyśmy zdrowi byli...

  Lekcja 33: Co możemy zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia choroby somatycznej?

  Lekcja 34: Jakie są nasze postawy wobec choroby i chorych?

 • Pakiet 18: Gdy sięgniemy głębiej...(o podświadomości)

  Lekcja 35: Co warto wiedzieć o snach?

  Lekcja 36: Co to jest hipnoza i techniki wykorzystujące podatność na sugestię?

 • Pakiet 19: O zdrowiu i chorobie. „Normalny” to komplement czy obelga?

  Lekcja 37: Co to jest zdrowie psychiczne i jakie są jego mechanizmy?

  Lekcja 38: Co warto wiedzieć o patologii życia psychicznego?

 • Pakiet 20: Czym zajmuje się współczesna psychologia?

  Lekcja 39: Jakie są obszary zainteresowań psychologa-teoretyka na początku XXI wieku?

  Lekcja 40: W jakich dziedzinach życia pojawia się zapotrzebowanie na pracę psychologów-praktyków?

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO