Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Egzaminy i certyfikaty

Po ukończeniu nauki w programie szkoleniowym „Psychotronik” możesz zdobyć dyplom zawodowy psychotronika.

Wartość dyplomu

Po zdaniu egzaminów końcowych i obronie pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną Instytut Psychologii Stosowanej, Studium Psychologii Integracyjnej w Warszawie, otrzymasz dyplom zawodowy psychotronika, który uprawnia do wykonywania tego zawodu.

Warunki zdobycia dyplomu

Aby zdobyć dyplom, należy spełnić następujące wymagania:

  • posiadać minimum średnie wykształcenie
  • odesłać do ESKK ankietę dołączaną do drugiego pakietu programu
  • zaliczyć wszystkie wysyłane co miesiąc prace domowe przewidziane w treści programu szkoleniowego
  • zaliczyć egzaminy końcowe z trzech przedmiotów (psychologii, parapsychologii i tarota lub astrologii) przed komisją powołaną przez Studium Psychologii Integracyjnej w Warszawie
  • napisać i obronić pracę dyplomową

Termin i miejsce

Egzaminy końcowe i obrona pracy dyplomowej odbędą się przed komisją egzaminacyjną Studium Psychologii Integracyjnej w Warszawie. Informację o terminie egzaminu otrzymasz z miesięcznym wyprzedzeniem.

Płatności

Koszt przystąpienia do egzaminów końcowych z poszczególnych przedmiotów wynosi 180 zł (za każdy przedmiot). Koszt obrony pracy dyplomowej – to 280 zł. Informację o numerze konta bankowego, na które powinieneś dokonać wpłaty, otrzymasz w zaproszeniu na egzamin.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO