Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Zeszyty z lekcjami

Program „Psychotronik” trwa 20 miesięcy. W tym czasie będziesz uczyć się 3 przedmiotów:

  1. psychologii (przez 20 miesięcy)
  2. parapsychologii (przez 20 miesięcy)
  3. tarota (obowiązkowo przez 8 miesięcy, nieobowiązkowo kolejne 12 miesięcy)

Jeśli podczas zgłębiania tarota dojdziesz do wniosku, że bardziej zainteresuje Cię astrologia, zawiadom nas o tym, dzwoniąc do działu obsługi klienta. Wtedy począwszy od 9 miesiąca w miejsce tarota rozpoczniesz naukę astrologii (przez 12 miesięcy).

Materiał w lekcjach każdego przedmiotu napisany jest bardzo przystępnym językiem oraz odpowiednio porcjowany: każda lekcja składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał z danego przedmiotu przeznaczony na jeden miesiąc. Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniejszych lekcji.

Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. W każdym zeszycie znajdziesz także ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić wiadomości. Dzięki podsumowaniu na zakończenie lekcji jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowy do odrobienia pracy domowej.

Opieka nauczyciela

Gwarantujemy Ci opiekę indywidualnego nauczyciela z każdego przedmiotu objętego programem nauki. Rolą nauczycieli jest poprawianie Twoich prac domowych, wskazywanie zagadnień, które warto jeszcze powtórzyć oraz motywowanie do nauki. Nauczyciele nie wystawiają ocen. Odrabianie prac domowych w zasadzie nie jest obowiązkowe, jednak zachęcamy Cię do ich wykonywania – stanowią bowiem znakomitą formę weryfikacji zdobytych wiadomości.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO