Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 14 podręczników: pierwszych siedem poświęconych jest zasadom i technikom rysunku, w drugiej części omówiono tematy związane z malarstwem. Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. Lekcje zawierają bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym krok po kroku wprawiasz się w rysunku i malarstwie.

W ramach kursu, wraz z 4, 9 i 14 podręcznikiem, otrzymasz dodatkowo materiał z prezentacją dzieł sztuki, który dostępny będzie na platformie online. Dzięki niemu pogłębisz i uzupełnisz swoja wiedzę zdobytą podczas lektury podręczników.

Opieka nauczyciela

„Kurs rysunku i malarstwa” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Przez cały kurs masz zagwarantowaną opiekę osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie wykonanych przez Ciebie rysunków oraz motywowanie do nauki. Wysyłanie prac do nauczyciela nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO