Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Umiejętność porozumiewania się z innymi – klucz do sukcesu
  - Znaczenie komunikacji interpersonalnej
  - Na czym polega skuteczne porozumiewanie się
  - Błędy, jakie popełniamy, komunikując się z innymi – w domu, pracy i sytuacjach codziennych
  - Telefon, oficjalne polecenie czy rozmowa w cztery oczy – dobór metody komunikacji do celu i wymagań sytuacji
  - Skutki wadliwej komunikacji

 • Pakiet 2

  Mówienie i słuchanie – podstawowe umiejętności komunikowania się
  - Efektywna ekspresja – jak mówić, żeby inni nas rozumieli i chcieli słuchać
  - Zasady i reguły komunikacji werbalnej
  - Dlaczego inni nie zrozumieli, co chciałeś powiedzieć – zaburzenia komunikacji związane z osobą nadawcy
  - Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu
  - Umiejętność skutecznego słuchania – jak słuchać, żeby inni chcieli z nami rozmawiać
  - Słuchać i rozumieć klienta
  - Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

 • Pakiet 3

  Poza słowami – komunikacja niewerbalna
  - Dlaczego komunikacja niewerbalna jest istotna
  - Umiejętne używanie mowy ciała w różnych sytuacjach życiowych
  - Jak skutecznie odczytywać gesty i język ciała
  - Zainteresowany ofertą czy nie. Rozpoznawanie nastawienia rozmówcy
  - Nie tylko ciało mówi – organizowanie biura i zajmowanie miejsca przy stole
  - Autoprezentacja – tworzenie określonego wizerunku i sprawianie odpowiedniego wrażenia

 • Pakiet 4

  Wpływ społeczny w komunikacji interpersonalnej
  - Dlaczego ulegamy cudzym wpływom
  - Podstawowe mechanizmy psychologiczne wpływu społecznego
  - Podstawowe techniki wpływu społecznego – jak wpłynąć na innych, jak inni wpływają na nas
  - Jak sprawić, by pracownicy i klienci zechcieli zrobić to, na czym nam zależy
  - Obrona przed manipulacją ze strony innych – w domu i w pracy

 • Pakiet 5

  Przekonywanie i perswazja
  - Czym są postawy i jak wpływają na nasze zachowanie
  - Jak skutecznie wpływać na zmianę cudzych postaw
  - Jak zachęcić do kupna i skutecznie nakłonić do działania
  - Jak zostać domowym politykiem
  - Cechy komunikatów perswazyjnych
  - Dyskusja – trudna sztuka

 • Pakiet 6

  Asertywność – w zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi
  - Niezadowolony klient, niesolidny pracownik, krępująca propozycja – jak sobie z nimi poradzić
  - Zamiast płaczu, krzyku i złości – techniki zachowań asertywnych
  - Jak nie poddać się mobbingowi, poniżaniu i wykorzystywaniu
  - Wyrażanie krytyki, niezadowolenia i gniewu
  - Radzenie sobie z nieśmiałością i zakłopotaniem

 • Pakiet 7

  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  - Czy kłótnia może być uczciwa
  - Radzenie sobie w rozmowie z trudnym partnerem
  - Panowanie nad emocjami
  - Komunikacja w konflikcie. Techniki rozwiązywania konfliktów
  - Odczytywanie sygnałów zdradzających kłamstwo z głosu, ciała i twarzy
  - Problem w firmie – komunikowanie w sytuacji kryzysowej

 • Pakiet 8

  Negocjacje – sposób na dojście do porozumienia
  - Nakłonić, sprzedać, rozwiązać problem – jak dojść do porozumienia
  - Style negocjacji
  - Wady i zalety poszczególnych stylów
  - Bez sporów i targowania się – zasady negocjacji rzeczowych
  - Przygotowanie się do negocjacji

 • Pakiet 9

  Wystąpienia publiczne bez stresu
  - Przygotowanie i prowadzenie zebrań
  - Przemawianie do większej grupy słuchaczy
  - Profesjonalne przygotowanie się do wystąpienia
  - Jak nawiązać kontakt ze słuchaczami i mówić interesująco
  - Jak panować nad mową ciała

 • Pakiet 10

  Komunikacja interpersonalna w grupach społecznych
  - Czym jest grupa społeczna
  - Rodzaje komunikacji w grupach społecznych
  - Jak wygląda przepływ informacji w grupach i zespołach
  - Siatki komunikacyjne
  - Skuteczna komunikacja pomiędzy szefem a podwładnymi

 • Pakiet 11

  Różnice w komunikacji
  - Czy mężczyźni i kobiety komunikują się inaczej
  - Dlaczego nie możemy się porozumieć? O różnicach płciowych w komunikacji
  - Gesty zamiast słów – język seksu
  - Różnice kulturowe w rozpoznawaniu emocji i w komunikacji niewerbalnej

 • Pakiet 12

  Skuteczna komunikacja na co dzień
  - Jak dzięki usprawnieniu komunikacji wychodzić zwycięsko z codziennych sytuacji
  - Poprawa kontaktów międzyludzkich dzięki komunikacji
  - Egzamin i rozmowa kwalifikacyjna bez stresu
  - Skuteczny handlowiec i biznesmen
  - Korespondencja i poczta elektroniczna bez uchybień

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO