Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Ogólne wiadomości z zakresu psychologii i socjologii pracy
  Wprowadzenie w problematykę – czym zajmuje się psychologia i socjologia pracy i jakie są między nimi różnice. Podstawowe problemy, jakimi zajmują się specjaliści ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Od czego zależy efektywność pracowników. Wykorzystywane techniki i narzędzia – testy psychologiczne... ale nie tylko.

 • Pakiet 2

  Zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie kadrami
  Polityka personalna przedsiębiorstwa. Dobór pracowników – jak znaleźć odpowiednich ludzi. Metody doboru personelu – czy rozmowa kwalifikacyjna pozwala nam sprawdzić kandydatów. Ocena wykonywania zadań. Szkolenia i doskonalenie pracowników – badanie potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń.

 • Pakiet 3

  Motywowanie do pracy
  Czy ludzie są z natury leniwi. Czy pracownik zadowolony z pracy bardziej się angażuje. Czynniki motywujące ludzi do pracy – czy chodzi tylko o pieniądze. Praktyki zwiększające motywację pracowników.

 • Pakiet 4

  Przywództwo i zarządzanie
  Psychologiczne właściwości dobrego szefa. Umiejętności menedżerskie i przywódcze – kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna – konieczność czy moda. Czy kierownicy, którzy liczą się z pracownikami, mogą być skuteczni. Style kierowania. Dlaczego menedżerowie chcą wszystko zrobić samodzielnie. Partycypacja, delegowanie zadań.

 • Pakiet 5

  Stres w pracy
  Co powoduje stres w pracy. Wypalenie zawodowe – jak sobie pomóc. Rozpoznawanie symptomów stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem. Rodzina – pomoc czy przeszkoda.

 • Pakiet 6

  Patologie w przedsiębiorstwach
  Miejsce czynu: praca; oskarżony: pracownik. Rodzaje niewłaściwych zachowań pracowników i przyczyny występowania tych zachowań. Hodowla patologii: jak organizacja może się przyczynić do powstawania szkodliwych zachowań pracowników. Pracoholizm – promować czy zwalczać, powód do dumy czy zaburzenie.

 • Pakiet 7

  Konflikty i ich rozwiązywanie
  Czy konflikty mogą się do czegoś przydać. Przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwach. Fazy rozwoju konfliktów – eskalacja. Klimat organizacji. Jak można zarządzać konfliktem – sposoby radzenia sobie z konfliktami. Twój styl rozwiązywania konfliktów.

 • Pakiet 8

  Psychologia zespołu pracowniczego
  Dlaczego 2 + 2 = 5, czyli o efekcie synergii w zespole. Grupa w terenie, czyli o metodach budowania zespołu. Kto jest kim, czyli o rolach zespołowych. Struktura zespołu. Kierowanie zespołem pracowniczym.

 • Pakiet 9

  Komunikacja w przedsiębiorstwie
  Asertywność przynosi efekty również w miejscu pracy – komunikowanie się w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Nie tylko to co słychać – język ciała i zależności przestrzenne. Tworzenie odpowiedniego wizerunku. Nie tylko co, ale jak mówić – wystąpienia publiczne i prowadzenie zebrań. Komunikowanie w kryzysie.

 • Pakiet 10

  Kultura a organizacja
  Czym jest kultura organizacyjna. Dlaczego kultura organizacyjna jest istotna. Funkcja kultury organizacyjnej. Pozytywne i negatywne wpływy kultury organizacyjnej. Kultura narodowa – praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie.

 • Pakiet 11

  Twórczość w miejscu pracy
  W jaki sposób można wykorzystać twórcze myślenie w zarządzaniu. Twórcze rozwiązywanie problemów – czy można się go nauczyć. Metody rozwiązywania problemów.

 • Pakiet 12

  Planowanie pracy – zarządzanie czasem
  Czy czasem da się zarządzać. Dlaczego odwlekamy wykonanie zadań na ostatnią chwilę. Cele a efektywność działań – zarządzać przez cele. Wydajność pracowników w ciągu dnia. Rola przerw i zakłóceń. Czy jesteś „skowronkiem”, czy „sową” – rytmy chronobiologiczne. Reguły i zasady zarządzania czasem. Organizacja spotkań i narad.

 • Pakiet 13

  Zachowania konsumenckie
  Wyprodukowaliśmy... i co dalej. Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie. Wszyscy jesteśmy konsumentami – psychologia nabywcy. Jak odbieramy reklamy – projektowanie działań promocyjnych. Rola badań marketingowych. Psychologiczne aspekty komunikacji z rynkiem.

 • Pakiet 14

  Gdy przychodzi się rozstać
  Zagrożenie utratą pracy. Outplacement – fanaberia czy konieczność. Jak rozmawiać ze zwalnianym pracownikiem. Psychospołeczne konsekwencje utraty pracy. Przygotowanie do poszukiwania nowego zatrudnienia.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO