Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: nazwy geograficzne, zawody

  Gramatyka: rzeczowniki o fonetyce podobnej do j. polskiego, określanie narodowości, miejsce przymiotników, tworzenie przymiotników od rzeczowników

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: uroczystości rodzinne, nazwy owoców, sprzęt gospodarstwa domowego

  Gramatyka: czas zaprzeszły „trapassato prossimo”, stopniowanie przysłówków, czas przyszły uprzedni „futuro anteriore”

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: artykuły spożywcze, warzywa, bielizna

  Gramatyka: bezokolicznik złożony, konstrukcja „dopo + infinito composto”, struktura „prima di + infinito”

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: kolekcje, rodzina, napoje

  Gramatyka: kombinacje zaimków zwrotnych, czasowniki zwrotne w czasach złożonych, „gerundio composto”

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: formy i kształty, zebranie, odpoczynek, artykuły kosmetyczne

  Gramatyka: „condizionale composto”, tryby nieokreślone, zaimki pojedyncze i złożone

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: przybory szkolne, szkolnictwo

  Gramatyka: zaimki łączone w „imperativo”, następstwo czasów

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: gospodarstwo rolne, zwierzęta domowe, zmysły

  Gramatyka: zdania warunkowe realne, tryb łączący „il congiuntivo”

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: części ciała, zdrowie, konwersacja

  Gramatyka: stosowanie trybu „congiuntivo”, „congiuntivo passato”, czas przeszły odległy „passato remoto”

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: wycieczka, kara, pochwała, nagroda

  Gramatyka: konstrukcje nieosobowe, wyrażenia przysłówkowe, imiesłów czasu teraźniejszego „participio presente”, rodzina wyrazów

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: zjawiska atmosferyczne, prasa

  Gramatyka: „passato remoto” czasowników nieregularnych, „congiuntivo” w zdaniu podrzędnym

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: miasto, ruch uliczny, nad wodą

  Gramatyka: „congiuntivo imperfetto”, tworzenie czasowników abstrakcyjnych, czas „trapassato” trybu „congiuntivo”

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: prace kuchenne, przybory i środki kosmetyczne codziennego użytku

  Gramatyka: spójniki wprowadzające różne typy zdań podrzędnych, stosowanie „congiuntivo”

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: dom, kamienica, rozrywka, święta

  Gramatyka: okresy warunkowe, okres warunkowy nierealny

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: salon kosmetyczny, pralnia chemiczna, fotografowanie

  Gramatyka: następstwo czasów, zaimek względny „cui”

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: sport, urząd celny, praca, strajk, bezrobocie

  Gramatyka: tworzenie strony biernej, zaimki nieokreślone rzeczowne, modyfikacja znaczenia rzeczowników

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: przestępczość, nazwy drzew i kwiatów, zwierzęta

  Gramatyka: mowa zależna i niezależna

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO