Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki

Kurs składa się z 3 podręczników. Zakończeniem pracy nad każdym podręcznikiem jest test podsumowujący, pozwalający sprawdzić zdobytą wiedzę, oraz praca domowa, którą możesz odesłać do korekty swojemu nauczycielowi (pocztą tradycyjną lub przez Internet).

Filmy

Filmy do kursu

Do każdego podręcznika zostały przygotowane dodatkowe materiały video nawiązujące do tematyki kursu oraz poszerzające omawiane zagadnienia.
Z filmów dowiesz się czym jest korespondencja seryjna i jak ją tworzyć. Nauczysz się używać listy wielopoziomowej oraz wyrównywać tekst za pomocą tabulatorów.
Film

Pliki do ćwiczeń

Pliki do ćwiczeń - Kurs Word - edytor tekstu

11 plików do ćwiczeń, dostępnych na platformie internetowej ESKK online, na których jest oparta większość zadań. Dzięki temu masz możliwość przećwiczenia omawianych w kursie opcji programu bez konieczności mozolnego wpisywania i specjalnego przygotowywania tekstu.

Opieka nauczyciela

Kurs „Word – edytor tekstu” został opracowany specjalnie do samodzielnej nauki. Jednak nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Przez cały czas trwania kursu masz zagwarantowaną opiekę doświadczonego wykładowcy – Twojego osobistego nauczyciela. Jego zadaniem jest sprawdzanie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiają Ci kłopot, oraz motywowanie do dalszej nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO