Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Podstawy obsługi programu Microsoft Word 2013 (uruchomienie programu, obszar roboczy).

  Tworzenie dokumentu (wpisywanie i edycja tekstu, poruszanie się po dokumencie). Podstawowe operacje podczas pracy z dokumentem (zapisywanie, zamykanie, otwieranie, tworzenie nowego dokumentu).

  Dalsza praca z dokumentem (podział na akapity, znaki niedrukowalne, cofanie lub ponowne wykonywanie czynności, zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie tekstu, opcje Schowka).

  Zmiana wyglądu tekstu – formatowanie (formatowanie czcionki i akapitu, powtarzanie ostatniej czynności, kopiowanie formatów, obramowanie i cieniowanie, wstawianie symboli, wypunktowanie i numerowanie). Zasady formatowania tekstu.

  Dostosowywanie obszaru roboczego (widoki i skala wyświetlania dokumentu, wyświetlanie elementów obszaru roboczego i informacji o dokumencie, dzielenie okna na części).

  Skróty klawiaturowe.

 • Pakiet 2

  Szukanie i zamiana tekstu (szukanie w dokumencie, zamiana fraz lub znaków specjalnych).

  Tabele (wstawianie, modyfikowanie i formatowanie tabeli, poruszanie się po tabeli, właściwości tabeli, sortowanie i konwertowanie tabeli).

  Grafika w edytorze tekstu Word (wstawianie obiektów graficznych, obróbka obiektu graficznego).

  Korespondencja seryjna (tworzenie listów seryjnych, reguły w korespondencji seryjnej, tworzenie kopert i etykiet).

  Dodatkowe narzędzia edytora tekstu (sprawdzanie pisowni i gramatyki, ustawianie języka). Tworzenie własnych szablonów.

  Zapisywanie dokumentów w innych formatach.

  Dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb.

 • Pakiet 3

  Formatowanie dokumentu z użyciem stylów (korzystanie z dostępnych stylów, modyfikowanie stylów, szukanie/zamiana stylu, tworzenie własnego stylu, zarządzanie stylami).

  Podział dokumentu na strony. Podział dokumentu na sekcje. Ustawienia strony (marginesy, orientacja, rozmiar). Podział tekstu na kolumny.

  Projektowanie nagłówków i stopek. Numerowanie stron. Przypisy. Tworzenie spisu treści. Dzielenie wyrazów w dokumencie.

  Drukowanie dokumentu. Ochrona dokumentu.

  Komentarze i śledzenie zmian. Wykorzystanie tabulatorów.

 • Film 1: Lista wielopoziomowa
 • Film 2: Korespondencja seryjna
 • Film 3: Tabulatory
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO