Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 12 podręczników. Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

W materiałach wprowadziliśmy specjalne symbole i wyróżniki, które są ułatwieniem w nauce: wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Kolejnym ułatwieniem jest nauka „od szczegółu do ogółu”, poszczególne zagadnienia poznajesz, wychodząc od wiedzy wynikającej z Twojego doświadczenia. Kolejne informacje podajemy Ci sukcesywnie, krok po kroku przeprowadzając Cię przez omawiane zagadnienie. Dzięki ćwiczeniom, które wykonujesz podczas pracy nad własnym horoskopem urodzeniowym, zdobywasz umiejętności, które pozwolą Ci w przyszłości stworzyć horoskop każdej osoby. Za dodatkową opłatą możesz zamówić wydruk horoskopu urodzeniowego dla bliskiej Ci osoby.

Opieka nauczyciela

Kurs „Astrologii” jest materiałem do samodzielnego zgłębiania tajników astrologii i sporządzania horoskopów urodzeniowych. Nie pozostawiamy Cię jednak samemu sobie – przez cały czas trwania kursu masz zagwarantowaną opiekę osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO