Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Koziorożec

22.12-20.01


Koziorożec symbolizuje poczucie odpowiedzialności człowieka. Znak ten uczy nas naszej tożsamości i objawia nam nasze dążenia. Pokazuje nam nasze talenty, możliwości, szanse i ograniczenia. Koziorożec to człowiek z zasadami, które wyznaczają jego drogę życiową. Znak ten posiada cechy przywódcze i potrafi doskonale wypełniać rolę wzoru dla innych. Koziorożec zdaje sobie również sprawę ze swych możliwości i stara się znaleźć w społeczeństwie godne siebie miejsce, miejsce, w którym jego talenty mogą prawdziwie rozkwitnąć.

Koziorożec dąży do perfekcji w życiu, w pracy i w kontaktach z innymi. Jest ambitny i wyraża się w sposób zrównoważony i z rozmysłem. Koziorożec nigdy się nie spieszy, wszystkie czynności wykonuje powoli, uprzednio dobrze je przygotowawszy: zawsze zdobywa to, czego pragnie. Przy tym nigdy się nie oszczędza i często wystawia na próbę swą wytrzymałość i wolę przetrwania.

Nierzadko zdarza się, że Koziorożec chętnie pracuje tam, gdzie przygotowuje się i tworzy reguły, prawa lub tam, gdzie kładzie się fundamenty podstawowych struktur. Jest to znak zainteresowany polityką. Ale jest to również znak o ogromnym poczuciu tradycji. Pozostaje on wierny raz zatwierdzonym wartościom. Pojęcia takie, jak dobre wychowanie, przyzwoitość, poczucie obowiązku, porządek, dyscyplina, punktualność, celowość i planowanie długoterminowe, opisują jego osobowość. Koziorożec, bez względu na to czy jest politykiem, czy też panią domu, wierzy w to, że dobry plan zawsze doprowadzi do wyznaczonego celu.

Koziorożec ciągle pnie się do góry po szczeblach kariery, chce osiągnąć niezależność. Czuje się najlepiej, gdy może kontrolować wszystko to, co się wokół niego dzieje. Najbezpieczniej czuje się w jasno i wyraźnie zdefiniowanym otoczeniu, w którym panuje tradycyjny porządek. Cecha ta może manifestować się w negatywny sposób poprzez upór, zatwardziałość i przywiązanie do starych norm i zasad w sytuacjach wymagających przyszłościowego spojrzenia na świat.

Koziorożec jest surowy i wymagający nie tylko wobec siebie samego, ale również w stosunku do swego otoczenia. Jest wtedy staroświeckim, despotycznym ojcem lub pracodawcą, który bardzo dosłownie traktuje ustanowione zasady.

Koziorożec musi czuć się doceniany i robi wszystko, by zasłużyć na podziw otoczenia. Jeżeli jednak mu się to nie udaje, czuje się bezwartościowy, samotny i popada w melancholię. Koziorożec zawsze dotrzymuje słowa. Nie jest łatwo przystępny, ale gdy zdobędzie się jego przyjaźń, można zawsze na niego liczyć.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Koziorożca:

Cel uświęca środki.
Porządek musi być.
Pracować na długim oddechu.
Upierać się przy swoim.
Być zachmurzonym jak zimowe niebo.
Nie ryzykować.
Traktować wszystko na serio.

Znane osony spod znaku Koziorożca:

Konrad Adenauer
Humphrey Bogart
Paul Cézanne
Mao Tse-Tung
Marlena Dietrich
Nostradamus
Martin Luther King
Richard Nixon
Federico Fellini
Melchior Wańkowicz
Józef Stalin
Adam Mickiewicz

Wodnik

21.01-19.02


Wodnik symbolizuje wolność osobistą oraz świadomość grupową. Wodnik potrafi funkcjonować w grupie, zachowując przy tym własną tożsamość. Znak ten szuka doskonałej kombinacji tych dwóch elementów. Wodnik próbuje przekazać innym, że wolność indywidualna i aktywność społeczna biorą swój początek we wnętrzu każdego człowieka i że nie są uzależnione od jego statusu materialnego. Tak np. koncert rockowy jest przeżyciem indywidualnym, mimo że uczestniczą w nim tysiące ludzi. Wodnik niechętnie rezygnuje ze swych przekonań w imię dopasowania się do danej grupy.

Wodnik jest bardzo towarzyski i ma własne poglądy na to, w jaki sposób ludzie powinni ze sobą współżyć. Jest zwolennikiem idei ponadczasowych, takich jak: wolność, równość i braterstwo. Nie aprobuje dyskryminacji rasowej i pogwałcania praw człowieka. Pragnie zmieniać i naprawiać wszystko to, co godzi w jego poczucie sprawiedliwości.

Wodnik często oddaje się głębokim rozważaniom, ma bardzo silne przekonanie o słuszności własnych opinii.

Życie emocjonalne Wodnika usiane jest dylematami. Jako prawdziwy myśliciel, analizuje i rozważa swoje uczucia. Jego związki, w których z jednej strony dąży do nawiązania kontaktów uczuciowych z partnerem, a z drugiej strony boi się utraty wolności, nie zawsze są równie szczęśliwe. W związku szuka przede wszystkim partnerstwa, wspólnych działań i możliwości dyskusji na przeróżne tematy.

Wodnik nie znosi ograniczeń. Budzi się w nim wtedy dusza buntownika. „Kto powiedział, że nie wolno?” – to hasło Wodnika. Znaki zakazu i nakazu nie przynoszą w przypadku dzieci-Wodników oczekiwanych rezultatów.

Wodnik lubi wyróżniać się w grupie poprzez zachowanie własnej osobowości, lecz nie odwraca się od innych. Chce stać się kimś, kto wie, kiedy musi się dopasować, a kiedy zaoponować w imię praw człowieka, wolności osobistej czy równości.

Niespodziewane pomysły i rozwiązania są równie charakterystyczne dla osobowości Wodnika, jak jego dążenie do inności i oryginalności. Pociąga go wyzwanie, prowokowanie losu i szukanie nowych dróg. Wszystkie poczynania burzące bariery związane są ze znakiem Wodnika.

Wodnik dąży do rozwoju swojej tożsamości. Tożsamość Wodnika wiąże się z jego unikatowością na tle grupy, w szkole, w pracy, w klubie, w partii politycznej lub w innym otoczeniu. Wodnik mogą się od siebie wiele nauczyć. Wodnik powinien skoncentrować się na rozwoju własnej tożsamości i formy wyrazu, aby móc funkcjonować jako jednostka w określonej grupie. W ten sposób będzie w stanie dostrzec więcej wartości niż dobro grupy lub interes społeczny.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Wodnika:

Wolność, równość, braterstwo.
Każdemu po równo.
Że też takie dziwadła chodzą po świecie.
Żyć i pozwalać żyć.
Wyróżniać się w tłumie.

Znane osony spod znaku Wodnika:

Konstanty Ildefons Gałczyński
Charles Darwin
Christian Dior
Charles Dickens
Galileusz
Wolfgang Amadeusz Mozart
Ronald Wilson Reagan
Witold Lutosławski
Antoni Czechow

Ryby

20.02-20.03


Ryby symbolizują względność życia. Uczą nas, jak należy cieszyć się życiem i otaczającą nas przyrodą oraz jak zapomnieć na chwilę o nieustannej pogoni za dobrami materialnymi. Znak ten nakazuje nam zatrzymać się na chwilę i popatrzeć z dystansem na troski życia codziennego. Dzięki Rybom potrafimy doceniać piękno zachodu słońca, bierzemy życie takim, jakie jest. Jesteśmy w stanie zaakceptować to, że nie mamy wpływu nie tylko na pogodę, ale i na wiele innych rzeczy. Potrafimy nawet pogodzić się z nieodwzajemnioną miłością. Ryby pomagają nam odkryć emocjonalne i duchowe aspekty życia. Tak na przykład kreowane przez Ryby nastroje tworzą trzeci wymiar odczuwania.

Ryby mają trudności z odkrywaniem własnej tożsamości. Ich niepewna postawa życiowa i nadpobudliwość sprawiają, że często przejmują tożsamość otaczających je osób.

Ryby są prawdziwie nieuchwytne. Ciągle poszukują poczucia jedności i przynależności. Zdają sobie sprawę z tego, że są nad wyraz wrażliwe i podatne na wpływy, ale trudno im się z tym pogodzić. Chowają się wtedy najchętniej do bezpiecznego, własnego świata. Związki uczuciowe przynoszą Rybom często wiele rozczarowań, ponieważ ich ziemscy partnerzy dalecy są przeważnie od wymarzonego ideału.

Rybom śnią się romantyczne i idylliczne marzenia i ideały. Ich ucieczka od rzeczywistości prowadzi często do nałogów, takich jak np. narkomania lub alkoholizm. Dążenie do poczucia jedności prowadzi je czasami do skrajnych rozwiązań. Z drugiej strony Ryby potrafią wykazywać bezinteresowną troskę o losy drugiego człowieka. Prawdziwie współczują pozbawionym wolności więźniom, zawsze są gotowe do pomocy chorym i cierpiącym. Dowodzi to ich zdolności oraz bezinteresownego miłowania bliźnich. Przewrażliwione Ryby czują się bezradne już przy najmniejszych przeciwnościach losu. Nie starcza im wtedy sił, by sprostać swoim lub cudzym problemom. Tego typu niezaradne, potrzebujące opieki i użalające się nad własnym losem osoby nie są w stanie zaakceptować twardej rzeczywistości świata.

Człowiek urodzony pod znakiem Ryb to również człowiek kreatywny. Potrafi docenić dobrą muzykę, poezję, literaturę, malarstwo i inne, bardziej rozrywkowe formy sztuki, jak np. musical lub film. Nie potrzeba wiele wyobraźni, by domyślić się, że Ryby kochają wodę. Pływanie, medytowanie nad brzegiem wody, wędkarstwo, żeglowanie i prace związane z wodą sprawiają im ogromną przyjemność. Są zafascynowane morzem i chętnie przenoszą je na płótno swych malowanych akwarelą obrazów. Ryby często medytują, uprawiają jogę i chętnie przebywają w spokojnym, cichym otoczeniu, np. w klasztorze. Pozostają samotne i anonimowe. Nie starają się rzucać w oczy, chętniej pozostają na drugim planie.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Ryb:

Pozostawać na drugim planie.
Zdać się na Pana Boga.
Czuć się, jak ryba w wodzie.
Wzruszać się do łez.
Chodzić z głową w chmurach.

Znane osony spod znaku Ryb:

Fryderyk (Franciszek) Chopin
Victor Hugo
Andrzej Wajda
Georg Friedrich Händel
Auguste Renoir
Albert Einstein
Michał Anioł
Elisabeth Taylor
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Arthur Schopenhauer

Baran

21.03-20.04


Baran symbolizuje siłę rozwoju człowieka. Nosi on w sobie cechy takie, jak inicjatywa i przedsiębiorczość. Wszystko to, co potrzebuje nowego impulsu, czerpie swą energię z tego właśnie znaku.

Baran symbolizuje naszą potrzebę zmiany, wyzwania losu lub ucieczki od codzienności. Znak Barana daje człowiekowi odwagę i chęć do odkrywania ukrytych w świecie możliwości, do wyruszenia na spotkanie wielkiej przygody. Niezmiernie ważne jest to, by Baran mógł rozwijać poczucie własnej indywidualności oraz to, by sam odkrył swoje granice. Często bywają to dosyć bolesne doświadczenia (dosłownie i w przenośni).

To ciągłe poszukiwanie siebie sprawia, że Barany mogą być postrzegane jako egoiści. Uczucia innych nie interesują ich zanadto. Baran nie jest dobrym słuchaczem, lubi konkurować i chce zawsze być najlepszy. Jego ciekawość znika równie prędko, jak się pojawia: jest przecież tyle spraw godnych zainteresowania.

Baran jest gotów na wszystko, jest człowiekiem silnym, godnym miana prawdziwego bojownika.

Baran jest spontaniczny, ekstrawertyczny, bardzo impulsywny, pełen temperamentu i entuzjazmu. Baran kieruje swoje zainteresowania na świat zewnętrzny, na wszystko, co go otacza. Świat jest w jego oczach pełen nieodkrytych miejsc o nieskończonych możliwościach.

Znak Barana wiąże się ze wszystkim, co dotyczy siły przetrwania. Baran chce być sobą, udowadniać swoją wartość odwagę. Bywa nerwowy i porywczy, gdy chodzi o udowodnienie własnych racji. Życie zawsze leży przed nim, a nigdy za nim.

Baran (w pewien naiwny sposób) wierzy w siłę przeznaczenia i ufa, że to, co robi, jest słuszne, bo podporządkowane siłom wyższym. Jest to naiwność działacza, a nie myśliciela, kogoś, kto nie planuje swych kroków, lecz daje się ponieść biegowi wydarzeń. Kiedy Baran wykonał trudne zadanie, opanował jakąś czynność, poznał wszystkie strony swej pracy, najchętniej zająłby się czymś innym. Poprzednie zajęcie traci w jego oczach swój urok i zagadkowość, staje się nudne. Dlatego dyrektor spod znaku Barana jest na właściwym stanowisku w młodych, startujących przedsiębiorstwach. Kiedy firma przestaje rosnąć i stabilizuje się, Baran zaczyna się nudzić.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Barana:

Pomyśl, zanim coś powiesz.
Kto pierwszy, ten lepszy.
Pierwsze koty za płoty.
Co w głowie, to na języku.
Być pępkiem świata.
Wszystko jest możliwe.
Być w opozycji.
Stawać w obronie.

Znane osony spod znaku Barana:

Johann Sebastian Bach
Vincent van Gogh
Joseph Haydn
Adolf Dymsza
Peter Alexander Ustinov
Giacomo Casanova
Wojciech Młynarski
Gregory Peck

Byk

21.04-21.05


Byk jest symbolem spokoju, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Byk, bez względu na sytuację, nigdy nie traci głowy. Cieszy się życiem, docenia komfort oraz wszystko to, co piękne i wartościowe w życiu. Emanuje z niego życzliwość i dobroduszność. Obraz Byka stanie się jaśniejszy, kiedy przeniesiemy się do okresu przedszkolnego w rozwoju człowieka. Dzieci te są miłe, łagodne, niewinne i pełne zaufania do otoczenia. Od rodziców oczekują przede wszystkim zapewnienia im opieki, czułości, smacznego posiłku oraz własnego miejsca, w którym mogą się czuć bezpiecznie.

Byk wyraża swą osobowość nie poprzez: „Jestem”, ale poprzez: „Posiadam”. Buduje on swą tożsamość na czymś, co przedstawia w jego oczach rzeczywistą wartość. To, co się dla niego liczy, to własny dom, jego wystrój, środki utrzymania i strona finansowa życia codziennego.

Byk boi się bankructwa i sytuacji, w których nie odłożył pewnej sumy na trudniejsze czasy. Poszukuje w życiu pewności, dlatego potrafi być bardzo przywiązany do swojej własności.

Bywa i tak, że ci, których kocha, są traktowani przez Byka jako jego własność. Z natury pokojowo nastawiony do świata, potrafi wpaść w wielki gniew, gdy jego własność (przedmiot lub osoba) zostaje zaatakowana lub zagrożona.

Byk długo przeżywa rozczarowania. Zajmuje się głównie przechowywaniem, konserwowaniem, zbieraniem i kontrolowaniem materii. Tego typu cechy znajdują zastosowanie w bankach, ubezpieczeniach i sprawach finansowych. Ale Byk to również kreatywna, twórcza osobowość, która chętnie modeluje, rzeźbi, gotuje, układa kwiaty. Jest to więc również znak o artystycznych ambicjach.

Opieszałość, jaką czasami objawiają Byki, wiąże się z ich chęcią pełnego napawania się wszystkimi ziemskimi przyjemnościami: jedzeniem, piciem, przyjemnościami cielesnymi, wszystkim, co smaczne, przyjemne i namacalne.

Byk nie ma w sobie zbyt wiele inicjatywy, jest on raczej nastawiony na utrzymywanie i rozwijanie tego, co już istnieje i co zostało poznane. Byk to prawdziwy specjalista, który ogląda świat swym praktycznym okiem.

Chętnie wykonuje prace ręczne, zajmując się czymś konkretnym. Jest ostrożny, oględny, dokładny i sumienny. Byk ma trzeźwy umysł, stoi obiema nogami na ziemi, jest niezachwiany i solidny. Potrzeba mu sporo czasu do „rozgrzewki”, ale gdy pracuje na pełnych obrotach jest „nie do zdarcia”. Pracuje wtedy bardzo intensywnie, wykorzystując całą swoją siłę i energię. Nie spocznie dopóty, dopóki nie wykona zleconej mu pracy. Nikt nie może go wtedy powstrzymać od realizacji zadania, które sobie postawił. Ten zawzięty upór Byka bierze często swój początek w uczuciu lęku przed zmianą. Zdarza się, że uczucie to hamuje go w podejmowaniu nowych, obiecujących wyzwań losu, powoduje stanie w miejscu. W takich sytuacjach trudno mu przezwyciężyć własną bierność.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Byka:

Co nagle, to po diable.
Nie od razu Kraków zbudowano.
Od przybytku głowa nie boli.
Lepszy wróbel w garści niż skowronek na dachu.
Mieć klapki na oczach.
Odłożyć na „czarną godzinę”.
Stać obiema nogami na ziemi.

Znane osony spod znaku Byka:

Johannes Brahms
papież Jan Paweł II
Salvador Dalí
Piotr Czajkowski
Henryk Sienkiewicz
Adolf Hitler
Shirley MacLaine
Leonardo da Vinci

Bliźnięta

22.05-21.06


Bliźnięta symbolizują wszechstronność, ciekawość, poszukiwanie kontaktu i wymiany wrażeń z drugim człowiekiem. Bliźnięta wykazują wicie zainteresowania swym bliźnim. Chętnie dzielą się w trakcie rozmowy swoimi opiniami i uważnie słuchają poglądów innych. Są ludźmi myślącymi, którzy szybko pojmują i przyswajają nowe informacje. Nowe, nie odkryte sprawy traktują jak wyzwanie losu. Łakomie pochłaniają nowe wiadomości czytając, oglądając telewizję lub po prostu w trakcie zabawy. Gazety, tygodniki, książki i telewizja zostały stworzone przez Bliźnięta i dla Bliźniąt. Dzieci urodzone pod tym znakiem przejawiają między siódmym a czternastym rokiem życia wielką otwartość na nowe wrażenia ze świata zewnętrznego.

Bliźnięta myślą, segregują i porządkują wiadomości według zasad logicznego myślenia. Ich ciekawość świata sprawia, że ciągle uczą się nowych rzeczy. Trudno im się koncentrować, ponieważ ich zainteresowania są bardzo szerokie. Dysponują ponadto talentem wykonywania kilku czynności jednocześnie, np. czytają gazetę, oglądając w tym samym czasie telewizję. Bliźnięta zmuszone do wykonywania tej samej czynności przez cały dzień, stają się nerwowe. Są zbyt ruchliwe do tego typu pracy.

Bliźnięta są wesołe i nieskomplikowane, mają bystry umysł i chętnie żartują. Potrafią dyskutować godzinami (również przez telefon), przekazując i odbierając nowe wiadomości.

Wszystko to, co jest związane z konkretną wiedzą i znajomością faktów, przypisać można Bliźniętom, np. biblioteki i pisarstwo, lecz także wszystkie aspekty ruchu drogowego, jak drogi, instytucje. Również zawodowe kontakty międzyludzkie, a więc krótkie podróże, wyjazdy służbowe, przedstawicielstwa, handel.

Zręczność to jedna z cech charakterystycznych Bliźniąt. Chodzi przy tym nie tylko o zręczne dłonie iluzjonisty, ale również o zręczność w komercyjnym tego słowa znaczeniu. Bliźnięta są mianowicie zręcznymi mówcami, a przy tym posiadają intuicję (i znajomość) handlu. Łatwo przystosowują się do nowych sytuacji i potrafią wszystko relatywizować.

Słabość Bliźniąt leży w sferze emocjonalnej, a przede wszystkim tam, gdzie w grę wchodzą ich własne uczucia. Logiczne i obiektywne podejście do życia i spoglądanie na świat z dystansem utrudnia prawdziwy, głęboki kontakt ze światem uczuć. Kontakt ten jest też ograniczany przez inną cechę Bliźniąt, a mianowicie przez ich krótkie i często powierzchowne zainteresowanie otaczającymi je sprawami. Stąd też ich dualizm. Bliźnięta rozumieją powstały problem, ale potrafią go zanalizować tylko w płaszczyźnie racjonalnej. I tu powracamy do obiektywnego zainteresowania człowiekiem, jego reakcjami i kontaktami. Przerysowanie cech Bliźniąt prowadzi do powstania osobowości potocznie nazywanej chodzącą encyklopedią lub gadułą.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Bliźniąt:

Ciekawska/wścibska kobieta.
Przeskakiwać z jednego tematu na drugi.
Wiedzą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele.
Bić się z myślami.
Każdy medal ma dwie strony.
Kto pyta, nie błądzi.
Być chorągiewką na wietrze.

Znane osony spod znaku Bliźniąt:

Henry Kissinger
Jerzy Wasowski
Thomas Mann
Igor Strawiński
Paul Gauguin
John Fitzgerald Kennedy
Paul McCartney
Jean-Paul Sartre
Krzysztof Zanussi
Marilyn Monroe

Rak

22.06-22.07


Rak symbolizuje poczucie opiekuńczości i troskliwości, tkwiące w człowieku, oraz więzy rodzinne i panujące w rodzinie poczucie solidarności. Rak chce być częścią jakiejś grupy, bez względu na to, czy stanowi ona rodzinę, plemię, czy też społeczeństwo. Rak natomiast otwiera się na otaczające go emocje i reaguje na nie według schematów znanych mu z życia rodzinnego. Jest to bardzo emocjonalne podejście do życia. Wszystkie doświadczenia życiowe odbierane są w sposób wyniesiony z domu rodzinnego. Z biegiem lat zapas doświadczeń wzbogaca się i mechanizm reakcji staje się bardziej osobisty.

Rak charakteryzuje się niezmierną chłonnością wrażeń, silnie rozwiniętym współczuciem i współprzeżywaniem.

Życie wewnętrzne Raka wpływa bardzo pozytywnie na rozwój jego osobowości. Zawsze otoczony jest emocjami. Przeżycia intymne, (przesadzona) uczuciowość, opiekuńcze i oparte na zaufaniu kontakty stanowią bardzo ważne elementy w jego życiu. Potrafi doskonale rozumieć przeżycia i uczucia drugiego człowieka.

Rak jest bardzo niestały: czasami bywa silny i przekonujący, a czasami niezdecydowany i nadwrażliwy, dziś przyjaźnie nastawiony do świata, jutro zamknięty w sobie. Zdarza się, że Rak odbiera zbyt dosłownie wypowiedzi innych lub czuje się urażony zupełnie niewinną uwagą. Jego ogromna potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego jest zaspokajana przez rodzinę. Rak, jako rodzic i opiekun, stara się zapewnić swym podopiecznym poczucie pełnego bezpieczeństwa. Trudno mu pogodzić się z tym, że dzieci stają się dorosłe i niezależne. Koncentruje całą swoją uwagę na intymności życia rodzinnego oraz jego stabilności. Kapryśność i opryskliwość Raka spowodowana jest przeważnie brakiem poczucia bezpieczeństwa wywołującym wewnętrzny niepokój.

Rak, który chętnie uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach, może wydawać się wścibski. Nie wszyscy cenią jego czasami nadopiekuńczą troskliwość i starają się dać mu to do zrozumienia. Tego typu zachowanie może zranić Raka, który odbiera je jako wyraz niewdzięczności, przysparzając w ten sposób swemu otoczeniu wyrzutów sumienia. Rak jest w gruncie rzeczy osobowością bardzo zależną od otoczenia. Atmosfera rodzinna ma ogromny wpływ na jego nastroje. Jego wrażliwość uczuciowa powoduje, że wchłania i zatrzymuje jak gąbka wszystkie wrażenia ze świata zewnętrznego.

Najbardziej charakterystyczną cechą Raka jest jego ciągła gotowość do pomocy w krytycznych sytuacjach. Często wykonuje on zawody związane z opieką i pomocą innym ludziom, np. w domach dziecka lub w domach starców. Jego oszczędność i zdolności finansowe znajdują również zastosowanie w dziedzinach związanych z handlem. Rak nazywany poszukiwaczem bezpieczeństwa i pewności, dysponuję talentem zarządzania przedmiotami materialnymi i finansami. Raka stymuluje potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Raka:

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Dmuchać na zimne.
Zamykać się we własnej skorupie.
Być nadwrażliwym.
Coś za coś.
Być na własnych śmieciach.

Znane osony spod znaku Raka:

Gajusz Juliusz Cezar
Rembrandt
Ernest Hemingway
Wisława Szymborska
król Anglii Henryk VIII
Franz Kafka
Jan Matejko
Marc Chagall

Lew

23.07-22.08


Lew symbolizuje ludzką kreatywność i samoświadomość. Lew zdaje sobie sprawę ze swoich możliwości i stawia sobie ambitne zadania. Jest dumny ze swych osiągnięć. Podejmowanie nowych inicjatyw przynosi mu zadowolenie i szansę szczycenia się ich rezultatami. Lew potrzebuje przestrzeni i swobody, aby móc sprawdzać i udowadniać swoje możliwości oraz by podejmować wyzwania losu.

Ludzie spod znaku Lwa są łatwo rozpoznawalni w okresie dojrzewania. W tym czasie w procesie konfliktów wewnętrznych rodzi się ich nowa forma wyrazu. Są wtedy dosyć kapryśni i zmienni. Czasem bywają spontaniczni, dumni i gotowi na wszystko, a czasem niepewni, skryci i małomówni. W trakcie dojrzewania potrzebują wiele wsparcia i zrozumienia. Lew chce się czuć kochany i utwierdzany w poczuciu własnej wartości, chce emanować ciepło. Lwy potrafią „ryczeć”, są porywcze, a czasami wręcz despotyczne. Lew chce wszakże panować.

Lew, jako jeden ze znaków ognia, pragnie kochać i być kochanym. Jako znak stały, szuka solidnego fundamentu, pewności, stałego miejsca w życiu.

Lew jest więc wiernym i lojalnym partnerem życiowym, z którym śmiało można budować wspólną przyszłość. Należy jednak uważać, by go nie urazić. Lew chce być traktowany z szacunkiem, uwagą i podziwem, jak ktoś specjalny. Przez to odczuwa bardzo boleśnie każdą urazę. Uraza godzi w jego miłość własną. Ktoś, kto tego nie rozumie i nie zdaje sobie sprawy, że komplementy i słowa podziwu są wyrazem miłości, będzie przez Lwa ignorowany. Lew musi czuć się doceniany i mieć poczucie własnej wartości.

Lwy rozwijają swoją samoświadomość poprzez gry, zabawy i pasje, np. aktorstwo. Osoby spod tego znaku są dobrymi organizatorami i posiadają naturalną postawę przywódcy. Emanuje z nich siła. Lew czuje się na przykład doskonale wśród dzieci. Potrafi się z nimi bawić i śmiać, tak jakby sam był dzieckiem.

Gdy Lew poświęca się jakiejś sprawie, jego oddanie jest ogromne. Jest uczciwy, szczery, oddany i uczuciowy. Wszystko, co robi, robi z rozmachem. Lew potrzebuje własnego miejsca w życiu, najchętniej miejsca, w którym może być sobą. W sferze zawodowej nie jest najważniejsze, na jak wysokim stanowisku pracuje. Lew jest szczęśliwy już wtedy, gdy dysponuje własnymi zadaniami i własnym zakresem odpowiedzialności. Lwy pragną bardzo wiele: chcą robić zbyt dużo, chcą być zbyt doskonałe itd. Ludzie spod tego znaku muszą się często uczyć tego, że życie czasami toczy się samo z siebie i że nie zawsze trzeba nim sterować.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Lwa:

Grać pierwsze skrzypce.
I am the king.
Żyć na wysokiej stopie.
Mieć wielkie serce.
Być głową domu.
Lwy reagują w dwojaki sposób na niedobór uwagi i miłości:
stają się głośne i wrzaskliwe,
zamykają się w sobie.

Znane osony spod znaku Lwa:

Jan III Sobieski
Napoleon I Bonaparte
Fidel Castro
Carl Gustav Jung
Benito Mussolini
Alfred Hitchcock
Jaqueline Kennedy-Onassis

Panna

23.08-22.09


Panna symbolizuje porządek, regularność i precyzję. Znak ten daje człowiekowi instynkty opiekuńcze oraz miłość do istot żywych. Panna uświadamia nam przydatność przedmiotów użytkowych i uczy jasnych i efektywnych reguł posługiwania się nimi. Znak ten ofiarowuje nam ponadto poczucie czasu i wiedzę potrzebną do jak najpraktyczniejszego wykorzystywania każdej minuty. Znak ten stanowi niezbędny element gospodarki naszego ciała.

Panna daje nam pracowitość i wytrzymałość, kieruje naszą uwagę na szczegóły życia i nie pozwala zagubić się w masie. Mając na uwadze nasze możliwości, uświadamia nam istnienie wielu zadań, które nie wymagają bohaterstwa ani też nie przynoszą zapłaty, a które mimo to muszą zostać zrealizowane. Panna dysponuje trzeźwym spojrzeniem na świat i jest pomocna w praktyczny sposób.

Czas Panny to czas krytyki, samokrytyki i analizy. To czas narodzin nadzwyczajnych zdolności badawczych. Panna dzieli wszystkie doświadczenia życiowe na małe kawałeczki, aby im się następnie dobrze przyjrzeć i ocenić: to pasuje, a to nie, tu czegoś brakuje, a tam jest czegoś za dużo. Panna nigdy nie traci z oczu szczegółów.

Wszystkie przeżycia są lokowane w „analitycznym młynie” panny. Proces ten, niewidoczny dla świata zewnętrznego, rozgrywa się w jej jaźni. Z tego też powodu zarzuca się często Pannie oziębłość; jej uczucia, tak jak wszystkie inne wrażenia, są analizowane, rozkładane na części pierwsze i w końcu rozważane. Prowadzi to czasami do poważnych problemów, ponieważ poprzez ciągłe krytykowanie i analizowanie Panna traci poczucie pewności. Precyzja, badanie konkretnych faktów, zapędy naukowe to cechy charakterystyczne Panny. Analityk, kreślarz, projektant techniczny to zawody, w których potrafiłaby się ona znaleźć.

Panna jest zawsze gotowa do praktycznej pomocy. Ma potrzebę bycia przydatną i użyteczną. Swoją osobę zawsze stawia na drugim planie, tak jak np. pielęgniarka, sekretarka, pomoc domowa, osoba wykonująca funkcje służebne.

Dzięki swym możliwościom analitycznym oraz wyjątkowym talentom do koncentrowania się (również w sensie fizycznym) na konkretach, Panna sprawdza się doskonale w dziedzinach związanych ze służbą zdrowia, np. jako pielęgniarka, dietetyczka lub higienistka.

Dążenie do służenia i pomagania innym, potrzeba ciągłej aktywności zawodowej i poprawiania w nieskończoność rezultatów własnej pracy (dążenie do perfekcji), może sprowadzić Pannę do roli konia pociągowego.

Jedną z mniej znanych cech tego znaku jest nadwrażliwość i sensualizm. Panna jest z natury bardzo krytycznie i wrażliwie nastawiona do życia i posiada niezwykle czuły system nerwowy, przez co bardzo źle znosi wszelkiego rodzaju nieprawości. Świadczy to o jej sumienności i wielkim poczuciu sprawiedliwości. W czym wyraża się nadwrażliwość Panny? Przede wszystkim w jej dążeniu do tego, co prawdziwe, dobre, piękne i czyste. Dążenie to, w konfrontacji z dalekim od ideału światem, przysparza Pannie wielu trosk i wiele pracy.

Jej skromność prowadzi do tego, że czasem jest niedoceniana. Mniej szczęśliwy rozwój cech Panny budzi w człowieku krytykanta, kogoś, kto wszystkich i wszystko obdarza swym komentarzem, nigdy nie jest zadowolony i nie znosi najmniejszej uwagi pod adresem własnej osoby. Taki człowiek to małostkowy analityk, który, zajmując się wyłącznie detalami, nie potrafi objąć wzrokiem całości.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Panny:

Gubić się w szczegółach.
Prostota jest cnotą.
Skromność popłaca.
Czepiać się wszystkiego.
Grosz do grosza, a będzie kokosza.
Być drobiazgowym.
Benedyktyńska praca.
Drobne upominki podtrzymują przyjaźń.

Znane osony spod znaku Panny:

Stanisław Lem
Agatha Christie
Johann Wolfgang von Goethe
Sophia Loren
Franz Jozef Strauss
Lew Tołstoj
Ingrid Bergman
Julian Tuwim

Waga

23.09-22.10


Waga symbolizuje kontakty międzyludzkie. Waga zdaje sobie sprawę z tego, że życie jest pełniejsze i bardziej wartościowe, gdy dzielimy je z innymi ludźmi. Najchętniej wykonuje prace razem z innymi. Zawieranie kompromisów stanowi w jej oczach bardzo ważny element w kontaktach międzyludzkich. Według niej każdy człowiek powinien dobrze rozważyć swój wkład i udział w kontaktach z innymi, by doprowadzić do sytuacji, w której obie strony z uwagą i szacunkiem wysłuchują swych opinii i są otwarte na wzajemne propozycje.

Waga stara się o to, by jej otoczenie żyło w doskonałej harmonii. Osiąga w niedostrzegalny sposób stan równowagi między sobą i otaczającymi ją ludźmi.

W przeciwieństwie do Barana, który uczy nas życia dla siebie, Waga próbuje przekazać nam to, że życie powinno być przeżywane wspólnie z innymi. Waga szuka spełnienia w kontaktach międzyludzkich, dzieląc swą pracę i rozrywkę z innymi.

Waga koncentruje swoją uwagę na otaczających ją ludziach i sytuacjach. Głęboko wierzy w równość i przede wszystkim sprawiedliwość, w równowagę dawania i brania oraz w celowość dążenia do kompromisów. Jeśli tylko jest to możliwe, unika waśni, niezgody i kłótni.

Wyżej wymienione cechy Wagi mogą jednak również prowadzić do mniej korzystnych sytuacji. Zdarza się mianowicie i tak, że osoby spod tego znaku zachowują pozory, nie potrafią odmawiać lub „koloryzują”, aby tylko nie stracić sympatii otoczenia. Nie umieją podejmować szybkich decyzji i rozważają bez końca wszystkie możliwości wyboru. Często rezygnują z czegoś na skutek niemożności dokonania wyboru. Wadze nie zawsze starcza odwagi, aby z przekonaniem głosić swoje zdanie. Dlatego też bywa i tak, że prawdziwe problemy nigdy nie oglądają światła dziennego.

Waga daje wyraz swej potrzebie piękna, dbając o swój wygląd zewnętrzny. Często prowadzi to do próżności. Waga o silnej osobowości potrafi zdecydowanie wyrażać swoje zdanie, wymaga szacunku dla wspólnie ustalonych reguł współżycia i gotowa jest do trudnych dyskusji w sytuacjach konfliktowych. Jest znakiem, którego zainteresowania koncentrują się na świecie zewnętrznym.

Wagę, która mimo potrzeby równowagi przejawia często huśtawkę uczuć, może w ten dokuczliwy stan wprowadzić każda nagła zmiana w jej najbliższym otoczeniu.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Wagi:

Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
Za wszelką cenę dążyć do zgody.
Półśrodki nie prowadzą do celu.
Co nagle, to po diable.
I wilk syty, i owca cała.
Zostawić sobie otwartą furtkę.
Zachowywać pozory.
Iść na ustępstwa.
Ważyć każde słowo.

Znane osony spod znaku Wagi:

Brigitte Bardot
Jimmy Carter
Cyprian Kamil Norwid
Dwight David Eisenhower
John Lennon
Friedrich Nietzsche
Lech Wałęsa
Mahatma Gandhi

Skorpion

23.10-21.11


Skorpion symbolizuje dojrzewanie uczuciowe człowieka. Skorpion czuje się zaspokojony, kiedy może odpowiedzieć na wyzwania losu związane z życiem emocjonalnym. Uważa, że człowiek może poznać siebie dopiero wtedy, kiedy wystawi na próbę swoją wytrwałość i siłę charakteru. Ma tendencje do wykonywania tego, co inni uznali za niewykonalne lub niebezpieczne. Skorpion jest zwolennikiem życia pełnego napięcia emocjonalnego, wzlotów i upadków. Wnosi w nasze życie element dojrzewania i odnowy. Skorpion pomaga nam odkrywać i osiągać granice możliwości. Dzięki niemu przejmujemy pozytywne cechy dostrzeżone u innych osób, wzbogacając w ten sposób własną osobowość i odkrywając nowe aspekty życia. Dopiero wtedy potrafimy dotrzeć do naszych najgłębszych uczuć, odkryć źródło naszych lęków i odczuć instynktowne dążenie do przetrwania. Człowiek jest istotą bardzo wrażliwą emocjonalnie, dlatego też unika sytuacji, które mogą przynieść mu ból. Ileż odwagi wymaga od nas np. konfrontacja ze śmiercią. Kiedy jednak zdobywamy się na stanięcie oko w oko z naszymi lękami, stajemy się bardziej kompletni i wartościowi, gdyż dowiadujemy się czegoś o swej prawdziwej naturze. Skorpion stanowi prawdziwy przykład na to, że tylko gdy stawiamy czoło własnym słabościom, jesteśmy w stanie przezwyciężyć nasze największe obawy.

Skorpion szuka jedności odczuwania, potrafi całkowicie utożsamiać się z drugim człowiekiem, czuć dokładnie to, co on czuje. Czasami prowadzi to do zagubienia własnej osobowości. Intensywność uczuć Skorpiona ma ogromny wpływ na jego życie seksualne. Całkowicie angażuje się w związki z płcią przeciwną. Bywa, że staje się zaborczy, zazdrosny lub używa przemocy. Skorpion symbolizuje proces transformacji/zmiany.

Jeśli droga mu osoba lub idea zostaje zagrożona, Skorpion walczy do ostatniej kropli krwi. Skorpion jest niezwykle tajemniczą osobowością. Ukrywa swą prawdziwą twarz i rzadko okazuje prawdziwe uczucia. Rozwiązywanie tajemnic przynosi mu przyjemność. Wszystko, co związane z wydobywaniem, leży w sferze jego zainteresowań, czy to wydobywanie sedna sprawy (jest doskonałym detektywem), czy też wydobywanie starożytnych wykopalisk (archeologia). Jego intuicja pozwala mu z łatwością odkrywać tajemnice i słabości innych. Skorpion ma tendencje do poszukiwania wszystkiego, co prawdziwe, a ukryte pod maską pozorów i konwencji. Potrafi być utalentowanym psychologiem, psychiatrą lub hipnotyzerem. Jest bardzo zamknięty w sobie, niedostępny, niezłomny i pełen temperamentu.

Skorpion to również człowiek pełen skrajności. Bardziej niż pozostałe znaki rozumie, co znaczy władza i bezsilność, najlepszy przyjaciel i najniebezpieczniejszy wróg, wierny partner i niestały flirciarz. Potrafi dostrzec prawdziwe sedno problemu i łamać przyjęte zasady. Ma ostry język i nie boi się łamania tabu i wypowiadania prawdy nawet wtedy, gdy może tym kogoś zranić.

Skorpion nie waha się podejmować żadnego ryzyka, jeżeli pomaga mu to lepiej poznać samego siebie. Nie boi się konfrontacji i konfliktów z innymi, ponieważ uważa, że prowadzą one do odkrycia prawdziwej osobowości człowieka.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Skorpiona:

Igrać z ogniem.
Nie dać sobie zaglądać w karty.
Starać się dotrzeć do sedna.
Sypać sól do rany.
W mętnej wodzie ryby łowić.
Być zamkniętą księgą.
Chować urazę w sercu.
Łamać zasady.
Zadać śmiertelny cios.
Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.
Kto pod kimś dołki kopie, sam w nie wpada.
Mieć niecne zamiary.

Znane osony spod znaku Skorpiona:

Richard Burton
Lew Trocki
Indira Gandhi
Pablo Picasso
Alfred Nobel
Maria Skłodowska-Curie
Fiodor Dostojewski
książę Karol
Aleksander Bardini

Strzelec

22.11-21.12


Strzelec symbolizuje wiarę i zaufanie człowieka w pozytywne strony życia. Znak ten symbolizuje tę część człowieka, która przewiduje, planuje i jest nastawiona na rozwój.

Strzelec dysponuje naturalną samoświadomością. Wierzy głęboko we własne możliwości, we własny wkład i dobre chęci. Strzelec to człowiek z inicjatywą i o naturze badacza, który wciąż próbuje rozwijać swoje możliwości.

Strzelce chętnie podróżują, są religijne, cenią kulturę. Wiele czytają na te tematy i są doskonałymi gawędziarzami. Wierzą w to, że życie ma pewien określony cel, że każdy plan musi być oparty na solidnym fundamencie, a także w to, że szczęście czasem można „wymusić”. W sprawach materialnych dążą do dostatniego, wygodnego życia. Jeśli chodzi o emocje, marzy im się przygoda, ale jednocześnie chcą udowodnić, że są „odporne” na uczucia.

Strzelce potrafią doskonale analizować przeszłość. Nierzadko biorą udział w jakimś wydarzeniu, by móc je później przeanalizować, wyciągnąć wnioski i zbudować nową teorię. Ich możliwości duchowe są często wysoko rozwinięte.

Strzelec wciąż dąży do poszerzania swych horyzontów. Pragnie opowiadać i dzielić się swymi wizjami i ideałami. Jego mocną stroną jest to, że potrafi poświęcić wszystko dla swego ideału. Przerysowanie tej cechy może uczynić ze Strzelca przesadnie fanatycznego rozmówcę, który za wszelką cenę pragnie narzucić swoje zdanie, lub natrętnego „mędrka”.

Strzelce nie są zbyt delikatne: często (nietaktownie) mówią prawdę lub wyciągają przedwczesne wnioski. Często zmieniają zdanie, bo, jak twierdzą, ciągle są na drodze poszukiwań i mają wiele ambicji. Druga strona ich ruchliwości to błyskotliwe poczucie humoru, żarty ułatwiające relatywizowanie.

Strzelec bardzo ceni sobie wolność. Często podróżuje, nie tylko w sensie fizycznym, ale i intelektualnym (miłośnik lektury). Chętnie dodaje innym odwagi. Tak jak żaden inny znak potrafi cieszyć się życiem. Bywa jednak również niedbały i czasem brak mu poczucia realizmu, nie jest praktyczny! Strzelec żyje przyszłością, widzi wciąż nowe możliwości i właściwie nie chce mieć nic wspólnego z codziennymi troskami i obowiązkami. Strzelca wyróżnia optymizm oraz szerokie, budujące spojrzenie na świat.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do Strzelca:

Co za dużo, to niezdrowo.
Nie z jednego pieca chleb jeść.
Po nocy przychodzi dzień.
Mieć licencję na prawdę.
Grać w otwarte karty.
Wyrównywać z kimś rachunki.
Mijać się z celem.
Mieć zawsze rację.

Znane osony spod znaku Strzelca:

Ludwig van Beethoven
Mark Twain
Winston Churchill
papież Jan XXII
Henri Toulouse-Lautrec
Maria Callas
Józef K. Korzeniowski
Mieczysław Karłowicz

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO