Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Astrologia – znaki zodiaku i system ich kwalifikacji

Znaki zodiaku występują w każdym horoskopie w stałej kolejności: od Barana po Ryby. W znaku Skorpiona zawarty jest pierwotny wizerunek śmierci, w znaku Barana – pierwotne doświadczenie przyjścia na świat. Baran jest znakiem wiosny, a właśnie wiosną cała natura odradza się na nowo (przynajmniej na półkuli północnej). Dla odmiany w tropikach siła Barana wyraża się w innej formie, choć w swej istocie zachowuje swoje podstawowe cechy: popędu płciowego, gwałtownie wybuchającego życia.

Każdemu z 12 znaków pasa zwierząt (zodiaku) przypisuje się indywidualne cechy wyróżniające, lecz można je zgrupować według pewnych podobieństw. Stosowane są trzy systemy kwalifikacji:

Podział na znaki pozytywne (męskie) i negatywne (żeńskie)

Podział znaków zodiaku na pozytywne i negatywne dotyczy energii. Te znaczenia – o naturze symbolicznej – nie noszą cech wartościujących. Znaki pozytywne (Baran, Bliźnięta, Lew, Waga, Strzelec, Wodnik) charakteryzują się energią aktywną, ekstrawertyczną. Pozytywne znaki zodiaku reagują świadomie i czujnie na każdy impuls z zewnątrz. Z kolei znaki negatywne (Byk, Rak, Panna, Skorpion, Koziorożec, Ryby), charakteryzują się energią pasywną, introwertyczną. Pozytywne są wszystkie znaki powietrza i ognia, negatywne – wszystkie znaki ziemi i wody.

Podział na 3 tzw. krzyże (inaczej zwane jakościami): kardynalny, stały zmienny

Krzyż kardynalny, ze znakami Barana, Raka, Wagi i Koziorożca, ukierunkowuje zainteresowania przede wszystkim na świat zewnętrzny. Osoby z wieloma planetami w krzyżu kardynalnym mają uczucie, że nadają rzeczom pierwszy impuls, dążą w życiu do określonego celu, czują, że są w stanie zrobić coś dla innych.

Krzyż stały, tj. znaki Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika, nadaje zainteresowaniom kierunek do wewnątrz, na siebie samego. Odbierane bodźce zewnętrzne stanowią budulec wewnętrznego wzrostu, służą do uświadomienia sobie własnych pobudek działania. Wpływ świata zewnętrznego na osobowość jest znikomy.

Krzyż zmienny ze znakami Bliźniąt, Panny, Strzelca i Ryb, nosi cechy poprzednich krzyży, zainteresowania kierują się zmiennie, raz na świat zewnętrzny, to znów na siebie samego. Oznacza to dużą elastyczność w podejściu do nowych doświadczeń i łatwość dostosowania do okoliczności.

Podział na 4 żywioły: ogień, ziemia, powietrze, woda

Żywiołom przypisuje się w psychologii i astrologii określony typ człowieka. Będąc w „swoim żywiole” odczuwa się wewnętrzną harmonię; jest się wówczas na swoim miejscu. Każdy znak przynależy też do jednego z czterech żywiołów: ognia, ziemi, powietrza lub wody.

Znakami ognia są Baran, Lew i Strzelec. Ich dążeniem jest odkrywanie własnej mocy i podwyższanie stopnia samoświadomości. Podstawowe cechy znaków z grupy ognia to dynamizm, entuzjazm i inicjatywa.

Byk, Panna i Koziorożec są znakami ziemi. Dążą one do opanowania materialnych stron życia. Znakom ziemi przypisuje się następujące cechy: ostrożność, praktyczność, realizm.

Znaki powietrza to Bliźnięta, Waga i Wodnik. Dla nich istotne są intelekt i kontakt z otoczeniem. Podstawowe cechy znaków z tej grupy to racjonalizm, skłonność do teoretyzowania, komunikatywność, aktywność społeczna.

Znaki wody to z kolei Rak, Skorpion i Ryby. W ich skali wartości najważniejsze miejsce zajmują uczucia i nastroje. Ich podstawowe cechy to wrażliwość, emocjonalizm, subiektywność i niekonkretność.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć, a przede wszystkim prawidłowo odczytać, horoskop urodzeniowy, w jaki sposób astrologia pomaga odkryć ludzki potencjał i jaki wpływ ma układ planet na poszczególne znaki zodiaku, sięgnij po kurs „Astrologia”, na podstawie którego powstał ten artykuł.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO