Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

KURS WYCOFANY Z OFERTY

część I

 • Lekcje 1/2

  Słownictwo: przedstawianie się, pozdrawianie, rodzina, pytania o nazwisko/imię, wiek, pochodzenie.

  Gramatyka: wybrane liczebniki główne, zaimki osobowe "I, you, we, it", przedimek nieokreślony "a", dopełniacz saksoński, formy rzeczowników w liczbie mnogiej, czas teraźniejszy prosty (wprowadzenie).

 • Lekcje 3/4

  Słownictwo: posiłki, żywność, dom, ogród, codzienne czynności, kolory.

  Gramatyka: "there is/there are", zaimki osobowe "he, she, it", przedimek określony "the", zdania rozkazujące w 2 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, czas teraźniejszy prosty (kontynuacja).

 • Lekcje 5/6

  Słownictwo: sklepy, zakupy, żywność, restauracja, zamawianie, menu, pieniądze, rozmowy o cenach, końcówka " 's" w nazwach niektórych sklepów.

  Gramatyka: użycie "one" zamiast powtarzania rzeczownika, liczebniki porządkowe, czas teraźniejszy ciągły, czasowniki, które zawsze występują z przyimkiem, zaimki osobowe w dopełnieniu.

 • Lekcje 7/8

  Słownictwo: pytania o miejsce i drogę, wyjście do kina, zabawa w parku, podróżowanie autobusem.

  Gramatyka: czas Present Perfect (ze słówkami "since" i "for"), użycie "either" i "too", czasowniki z przyimkiem, czas przeszły ciągły, krótkie pytania typu "Can you?", miejsce "enough" w zdaniu.

 • Lekcje 9/10

  Słownictwo: zwierzęta, ulubione zwierzęta domowe, zoo, cyrk.

  Gramatyka: powtórka całego materiału wprowadzonego w lekcjach 1-8.

 • Lekcje 11/12

  Słownictwo: szkoła, nauczyciele, przedmioty, lekcje, podawanie czasu, choroba, szkolna wycieczka, dni tygodnia.

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników, użycie "will" w uprzejmych prośbach, przecząca forma zdań rozkazujących w 2 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, "to be going to", "would like", niezależne zaimki dzierżawcze.

 • Lekcje 13/14

  Słownictwo: sporty, piłka nożna, mecz, gry, toto-lotek, części garderoby.

  Gramatyka: zaimki względne "who" i "which", czasownik "have got", zdania typu "So can I", rzeczowniki w liczbie mnogiej odnoszące się do pojedynczych rzeczy, wyrażenie "a pair of", czas przeszły prosty (wprowadzenie).

 • Lekcje 15/16

  Słownictwo: wypadek, planowanie wakacji, camping, nazwy krajów i narodowości, pogoda.

  Gramatyka: czas przeszły prosty (kontynuacja), użycie słówek: "some, something, somebody, somewhere" oraz "any, anything, anybody, anywhere", zdania z konstrukcją "as ... as" oraz ze słówkiem "than", pytania rozłączne.

 • Lekcje 17/18

  Słownictwo: kierowanie samochodem, nauka jazdy, znaki drogowe, u lekarza.

  Gramatyka: powtórzenie całego materiału wprowadzonego w lekcjach 11-16.

część II

 • Lekcje 1/2

  Słownictwo: codzienne czynności, miesiące, przyjęcie urodzinowe, rozmowa telefoniczna, nazwy zawodów, urządzanie pokoju, model samolotu.

  Gramatyka: czasowniki modalne "may", "should", "must", czas przyszły prosty, zdania warunkowe (I typu) i zdania czasowe, tworzenie przysłówków.

 • Lekcje 3/4

  Słownictwo: gra w tenisa, konkurencje sportowe, zainteresowania i hobby, przygotowanie kolacji, lekcja ortografii, prognoza pogody, rodzinne zakupy, piknik.

  Gramatyka: stopniowanie przysłówków, użycie "neither", rzeczownik odczasownikowy z końcówką "-ing", użycie "shall", "a few" i "a little", bezokolicznik celu, zdania z "so" i "such".

 • Lekcje 5/6

  Słownictwo: prace w domu, kawiarnia, horoskop, zagadka kryminalna, program telewizyjny, list od korespondencyjnego przyjaciela.

  Gramatyka: czas Present Perfect (wprowadzenie), użycie i znaczenie "already" i "yet", użycie "tell" i "say", zasada pojedynczego przeczenia.

 • Lekcje 7/8

  Słownictwo: komisariat policji – zgłoszenie kradzieży roweru, choroba, rozmowy o duchach, montowanie biurka, przygotowanie sałatki, bieg na orientację, wypracowanie.

  Gramatyka: czas Present Perfect (ze słówkami "since" i "for"), użycie "either" i "too", czasowniki z przyimkiem, czas przeszły ciągły, krótkie pytania typu "Can you?", miejsce "enough" w zdaniu.

 • Lekcje 9/10

  Słownictwo: akcja "sprzątanie świata", ochrona środowiska i zwierząt, sklep zoologiczny, gimnastyka i odchudzanie, biblioteka.

  Gramatyka: powtórzenie materiału gramatycznego lekcji 1–8.

 • Lekcje 11/12

  Słownictwo: szkoła, gość z zagranicy, zwiedzanie Londynu, na lotnisku, studio filmowe, wróżby, bal przebierańców, koncert.

  Gramatyka: "you" jako podmiot nieokreślony, angielski alfabet, strona bierna (czas teraźniejszy i przeszły prosty), konstrukcja "either ... or", pytania z przyimkiem na końcu zdania, zaimki zwrotne oraz "each other".

 • Lekcje 13/14

  Słownictwo: mecz koszykówki, wielka wygrana, różnica pokoleń, nauka języków.

  Gramatyka: czasownik z końcówką "-ing" w roli imiesłowu, konstrukcja "What a/an", czasownik "used to", przymiotniki zakończone na "-ed" i "-ing", tworzenie rzeczowników od przymiotników i czasowników.

 • Lekcje 15/16

  Słownictwo: zimowe zabawy, lekcja historii i geografii, poszukiwanie pracy, kino, teatr.

  Gramatyka: czasowniki "phrasal verbs", daty, pytania pośrednie, "shall" w czasie przyszłym prostym, konstrukcja "Let's ..., shall we?".

 • Lekcje 17/18

  Słownictwo: niebezpieczne sporty, zdrowy styl życia, wizyta u psychologa, test z ortografii, oglądanie wystaw sklepowych, życie w przyszłości.

  Gramatyka: powtórzenie materiału gramatycznego lekcji 11–16.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO