Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 12 podręczników zawierających 24 lekcje. Lekcje składają się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc. Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniejszych lekcji. Wraz z pierwszym pakietem lekcyjnym otrzymasz zestaw nalepek na klawisze ułatwiających naukę gry na keyboardzie.

Przedstawiamy wiedzę praktyczną, prezentując ją „od szczegółu do ogółu”, poszczególne zagadnienia objaśniając w przykładach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. W każdym podręczniku znajdziesz wiele ćwiczeń, które pomogą Ci opanować konkretne umiejętności. Dzięki podsumowaniu na zakończenie lekcji jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowy do odrobienia pracy domowej.

Nagrania do lekcji

W ramach kursu otrzymasz nagrania do lekcji dostępne na platformie online. Materiał zawiera ćwiczenia, dzięki którym krok po kroku opanowujesz kolejne elementy gry i uczysz się grać utwory przewidziane w danej lekcji.

Posłuchaj teraz

Opieka nauczyciela

Pamiętaj – kurs „Nauka gry na keyboardzie” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, nie pozostawiamy Cię jednak samemu sobie. Przez cały czas nauki na kursie masz zagwarantowane wsparcie osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie prac domowych, wyjaśnianie zagadnień, które sprawiają Ci problemy i… motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO