Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Ogólne zasady budowy keyboardu. – Dźwięk jako podstawowe tworzywo muzyki. – Wysokość dźwięku i jego zapis na pięciolinii. – Klucz wiolinowy. – Wartości rytmiczne. – Oznaczenia muzyczne skracające zapis nutowy: znak volty i znak repetycji.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Akompaniament na keyboardzie. – Przedłużanie wartości rytmicznych: łuk i kropka. – Przedtakt. – Metrum. – Takty proste i złożone. – Bemol jako znak chromatyczny.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Gama chromatyczna. – Interwały. – Skala i tonacja durowa. – Gamy C-dur i F-dur. – Pierwsze oznaczenia dynamiczne. – Trójdźwięk molowy i durowy. – Dobór akompaniamentu do melodii. – Chromatyczne znaki przykluczowe.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Pauza jako przerwa w muzyce. – Skala molowa naturalna. – Gamy c-moll i G-dur. – Klucz basowy. – Akompaniament klasyczny (bez użycia systemów automatycznych). – Krzyżyk jako znak chromatyczny.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Artykulacja jako sposób wydobycia dźwięku. – Staccato. – Akompaniament klasyczny wykorzystujący dwudźwięki i trójdźwięki. – Oznaczenia muzyczne skracające zapis nutowy cd.: D.C. al Fine. – Zapis dźwięków w kluczu basowym.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Automatyczny akompaniament w systemie Fingered. – Sposoby artykulacji cd. – Legato. – Kasownik jako kolejny znak chromatyczny. – Nieregularny podział wartości rytmicznych. – Pokrewieństwo gam – gamy równoimienne.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Frazowanie. – Przednutki: krótka i długa. – Gama i tonacja B-dur.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Pokrewieństwo gam – gamy równoległe. – Enharmonia. – Przedłużanie wartości rytmicznych: fermata. – Oznaczenia muzyczne skracające zapis nutowy cd.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Motyw. – Transpozycja. – Oznaczenia dynamiczne cd. – Nieregularny podział wartości rytmicznych cd.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Gama a-moll naturalna. – Zboczenie modulacyjne. – Ewolucyjne kształtowanie utworu.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Powtórzenie wiadomości dotyczących wartości rytmicznych nut i pauz. – Przedłużanie wartości rytmicznych cd.: dwie kropki przy nucie i przy pauzie. – Gama g-moll. – Samodzielne opracowywanie utworów. – Zestawienie tonacji wraz z najczęściej wykorzystywanymi akordami.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Zestawienie wszystkich dźwięków, jakimi dysponuje keyboard. – Nowe wartości rytmiczne. – Powtórzenie wiadomości o znakach chromatycznych. – Pełny zestaw akordów w systemie Single Finger. – Ozdobniki melodyczne.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO