Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 16 podręczników. Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

W materiałach wprowadziliśmy specjalne symbole i wyróżniki, które są ułatwieniem w nauce: wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Kolejnym ułatwieniem jest nauka „od szczegółu do ogółu”, nowe zagadnienia poznajesz, wychodząc od wiedzy wynikającej z Twojego doświadczenia, kolejne informacje podajemy Ci sukcesywnie, krok po kroku przeprowadzając Cię przez omawiany temat.

Opieka nauczyciela

Kurs „Jak wygrać w negocjacjach” został opracowany specjalnie do samodzielnej nauki. Nie pozostawiamy Cię jednak samemu sobie – przez cały czas trwania kursu masz zagwarantowaną opiekę osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot, oraz motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO