Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Człowiek jako istota społeczna.
  Psychologia stosunków interpersonalnych. Cechy i umiejętności niezbędne dla skutecznego negocjatora. Podstawy zachowania. Psychologiczne pułapki.

 • Pakiet 2

  Podstawy negocjacji
  Czym są negocjacje? Kiedy negocjujemy? Definicje negocjacji. Reguły negocjacyjne. Podstawy marketingu. Motywy zakupu, czyli elementy strategii nabywczych klientów.

 • Pakiet 3

  Przygotowanie do negocjacji
  Cele, cele pośrednie, cele alternatywne. BATNA. Planowanie. Mindmapping.

 • Pakiet 4

  Przygotowanie do negocjacji
  Organizacja pracy. Zarządzanie czasem.

 • Pakiet 5

  Samoocena jako punkt wyjścia do negocjacji
  Inteligencja. Inteligencja emocjonalna. Temperament. Typologia osobowościowa. Predyspozycje wynikające z różnic osobowościowych. Asertywność.

 • Pakiet 6

  Komunikacja werbalna
  Zasady sprawnej komunikacji. Rodzaje i rola pytań. Parafraza i informacja zwrotna. Kultura języka. Rola języka w procesie sprzedaży.

 • Pakiet 7

  Komunikacja niewerbalna
  Natura autoprezentacji. Taktyki autoprezentacyjne. Mowa ciała. Motywy autoprezentacyjne.

 • Pakiet 8

  Wywieranie wpływu na innych
  Sugestia a manipulacja. Narzędzia wywierania wpływu. Podstawy marketingu.

 • Pakiet 9

  Negocjacje indywidualne
  Predyspozycje indywidualne. Typy negocjatorów. Płeć mózgu i jej rola w negocjacjach.

 • Pakiet 10

  Negocjacje zbiorowe
  Czym jest grupa społeczna? Role grupowe i ich znaczenie w negocjacjach.

 • Pakiet 11

  Negocjacje a przywództwo
  Podstawy zarządzania zespołem. Style zarządzania a sposób negocjacji. Wizerunek społeczny człowieka zajmującego wysokie stanowisko.

 • Pakiet 12

  Twórcze rozwiązywanie problemów
  Co to jest kreatywność? Rola kreatywności w rozmowach handlowych. Techniki twórczego rozwiązywania problemów.

 • Pakiet 13

  Negocjacje właściwe
  Fazy negocjacji. Strategie. Triki negocjacyjne. Negocjacje na co dzień.

 • Pakiet 14

  Negocjacje właściwe
  Trudni negocjatorzy. Gniew – Twój przeciwnik w negocjacjach. Strach w negocjacjach. Trema, stres, nieśmiałość – czynniki wpływające na jakość negocjacji. Telenegocjacje.

 • Pakiet 15

  Etykieta menedżera
  Dobre maniery. Moda a elegancja. Bilety wizytowe. Prezenty. Prawa pierwszeństwa.

 • Pakiet 16

  Negocjacje – podsumowanie
  Elementy psychologii sprzedaży. Sprzedaż partnerska. Etyka w biznesie. Sztuka negocjacji, czyli każdy może stać się dobrym negocjatorem.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO