Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Cechy, jakie powinien posiadać skuteczny negocjator

Strategie negocjacji to w dzisiejszych czasach bardzo modne sformułowanie. Ale czy w tym wypadku „modne” znaczy „nic nie znaczące”? Na pewno nie! Własne sposoby negocjacji opracowujemy wszyscy, czy to się nam podoba, czy nie. Negocjujemy w sklepie, szkole, domu czy pracy. Specjaliści od marketingu i reklamy opracowują coraz to nowsze triki, by wywołać u nas potrzebę zakupu nowego proszku, margaryny czy telewizora. Dzieci „główkują”, jak wydobyć od rodziców pieniądze na kino, a dorośli myślą nad umiejętnym sformułowaniem prośby o podwyżkę.

We wszystkich tych przykładach mamy do czynienia właśnie z negocjacjami. Mogą one zatem być indywidualne i zbiorowe, mogą odbywać się na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej i społecznej. Wolny rynek i rozwój cywilizacji wymusza na nas umiejętne zrozumienie zasad psychologii społecznej i opanowanie technik wspomagających skuteczne negocjacje. Ale umiejętność negocjacji przydaje się nie tylko w życiu zawodowym. Techniki negocjacji są również niezbędne w codziennych relacjach z bliskimi. O ile bowiem zdecydowana większość problemów wewnątrz dużych i małych firm bierze się z braku umiejętności wzajemnego komunikowania się, o tyle najczęstszymi przyczynami rodzinnych nieporozumień są... niedopowiedzenia, nieadekwatny przekaz – czyli zła komunikacja werbalna, źle interpretowana komunikacja niewerbalna itp. Najczęściej pomiędzy dwiema osobami.

Dlatego każdy z nas powinien zostać negocjatorem. A przynajmniej sprawdzić, czy i w jakim stopniu posiada cechy, jakie powinien mieć dobry negocjator? A są to:

 • kreatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność zarządzania czasem,
 • znajomość podstaw psychologii społecznej,
 • znajomość podstawowych technik sprzedaży,
 • znajomość trików i gier negocjacyjnych,
 • komunikatywność,
 • dobra autoprezentacja,
 • znajomość sztuki wywierania wpływu,
 • odpowiednia motywacja, asertywność,
 • umiejętność identyfikacji potrzeb nabywcy
 • inteligencja emocjonalna.

Nie możesz o sobie powiedzieć, że posiadasz wszystkie „atrybuty” dobrego negocjatora w stopniu zadowalającym? Nie szkodzi – na szczęście wiele z nich można wykształcić lub wzmocnić poprzez specjalne ćwiczenia. Przykłady takich ćwiczeń i poszerzone informacje na temat cech wytrawnego negocjatora oraz m.in. trików negocjacyjnych znajdziesz w kursie „Jak wygrać w negocjacjach”.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO