Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs jest podzielony na 16 pakietów lekcyjnych. Lekcje składają się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc. Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniejszych lekcji.

Przedstawiamy wiedzę praktyczną, prezentując ją „od szczegółu do ogółu”, poszczególne zagadnienia objaśniając na przykładach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałaś się z kursu. W każdym podręczniku znajdziesz wiele ćwiczeń, które pomogą Ci opanować konkretne umiejętności. Dzięki podsumowaniu na zakończenie lekcji jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowa do odrobienia pracy domowej.

Opieka nauczyciela

Pamiętaj – „Kurs dla pielęgniarek środowiskowych i opiekunek społecznych” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, nie pozostawiamy Cię jednak samej sobie. Przez cały czas nauki na kursie masz zagwarantowane wsparcie osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie prac domowych, wyjaśnianie zagadnień, które sprawiają Ci problemy i… motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO