Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Program kursu

 • Pakiet 1

  Specyfika psychologiczna wybranych grup schorzeń
  Pacjent w wieku podeszłym
  Dziecko jako podopieczny pielęgniarki środowiskowej
  Pacjent przewlekle chory
  Pacjent z chorobą psychiczną
  Problemy dotyczące pacjenta neurologicznego
  Psychologiczne problemy ftyzjatrii – pacjent chory na gruźlicę
  Pacjent cierpiący na choroby skóry
  Pacjenci objęci interwencją chirurgiczną
  Psychologiczne problemy w ginekologii i położnictwie

 • Pakiet 2

  Szczególne przypadki pacjenta
  Pacjent kaleki
  Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową
  Opieka nad chorym umierającym i pogrążonymi w smutku

 • Pakiet 3

  Pomoc pielęgniarki rodzinom podopiecznych
  Rodzina i jej znaczenie społeczne
  Dzieci i młodzież w rodzinie
  Chorzy w rodzinie
  Rodzina pacjenta i jej typowe reakcje wobec chorego i osób leczonych
  Opieka pielęgniarki nad matkami samotnymi
  Alkoholizm w rodzinie
  Aids i choroby weneryczne

 • Pakiet 4

  Podstawowe założenia działalności pielęgniarki środowiskowej
  Rozważania terminologiczne i założenia ogólne pracy pielęgniarki środowiskowej
  Mechanizmy regulujące czynności człowieka
  Mechanizmy regulacji fizjologicznej
  Mechanizmy regulacji psychicznej
  Społeczne stosunki człowieka
  Spostrzeganie świata przez człowieka
  Rodzaje działalności człowieka

 • Pakiet 5

  Środowisko i jego poznawanie
  Rodzaje środowisk, w których żyje, rozwija się i choruje człowiek
  Metody poznawania środowiska
  Diagnoza pielęgniarki środowiskowej
  Specyfika pracy pielęgniarki środowiskowej w rejonie zapobiegawczo-leczniczym
  Środki oddziaływania pielęgniarki środowiskowej
  Działalność pielęgniarki środowiskowej w zakresie oświaty zdrowotnej
  Definicja i istota pielęgniarstwa środowiskowego

 • Pakiet 6

  Wpływ choroby na stan psychiczny pacjenta
  Przyczyny zmiany stanu psychicznego człowieka chorego
  Zmiany stanu psychicznego jako cechy obrazu klinicznego niektórych schorzeń
  Wpływ choroby na samopoczucie chorego – dolegliwości i ograniczenia
  Jak człowiek reaguje na chorobę
  Jak człowiek radzi sobie z chorobą

 • Pakiet 7

  Na continuum zdrowie – choroba
  Potrzeby życiowe zdrowego i chorego człowieka: potrzeby biologiczne, potrzeby psychiczne, teoria hierarchii potrzeb wg Maslowa
  Człowiek jako całość w zdrowiu i chorobie

 • Pakiet 8

  Człowiek jako pacjent
  Pacjent w lecznictwie otwartym
  Pacjent w szpitalu
  Pacjent w domu
  Oczekiwania pacjenta wobec pielęgniarki
  Relacja pacjent – pielęgniarka

 • Pakiet 9

  O człowieku – wybrane zagadnienia psychologii człowieka i jego rozwoju
  Periodyzacja rozwoju (dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość, śmierć)
  Osobowość człowieka i jej rozwój
  Potrzeby ludzkie, ich zaspokojenie i znaczenie
  Poznawanie siebie, samoocena i ocena innych
  Jednostka ludzka – każdy jest inny

 • Pakiet 10

  Pielęgniarstwo wczoraj i dziś
  Początki pielęgniarstwa
  Pielęgniarstwo nowoczesne
  Pielęgniarstwo współczesne

 • Pakiet 11

  Współczesna pielęgniarka – modele
  Pożądane cechy wzorowej pielęgniarki
  Etyka moralna jako element modelu pielęgniarki
  Modele roli współczesnej pielęgniarki
  Dokształcanie się pielęgniarek
  Podział pracy, kompetencje i konflikty

 • Pakiet 12

  Niektóre aspekty prawne zawodu pielęgniarki
  Kontrola zawodu
  Pozycja prawna pielęgniarstwa
  Wykroczenia zawodowe
  Wzajemne stosunki pielęgniarka-chory w świetle prawa
  Prawa chorego
  Informacje mające być utrzymane w tajemnicy
  Wzajemne stosunki pielęgniarka-pracodawca oraz przepisy prawne

 • Pakiet 13

  Sukces i efektywność w opiece nad chorym – o komunikacji
  Modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej
  Komunikacja niewerbalna
  Komunikowanie się normalne i zaburzone

 • Pakiet 14

  Obciążenie pracą zawodową i stres
  Sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny
  Stres i następstwa stresu

 • Pakiet 15

  Jak się nie „wypalić”
  Odporność psychiczna
  Jak radzić sobie ze stresem, wypoczywać, odreagowywać skutecznie swoją pracę

 • Pakiet 16

  Dokąd idziesz pielęgniarko
  Badania naukowe w pielęgniarstwie
  Przewidywania i prognozy na przyszłość
  Kształcenie pielęgniarek
  Moralność zawodowa pielęgniarek

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO