Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Okres dorastania – kiedy przychodzi miłość

Okres dorastania to nie tylko czas przyjaźni, bliskich związków z drugim człowiekiem, to przede wszystkim czas poszukiwania i przeżywania miłości, czyli związków o zabarwieniu erotycznym, czas pierwszych doświadczeń seksualnych.

Oczywiście nie wszystkie osoby w okresie dorastania „muszą” się zakochać i doświadczać przeżyć seksualnych. Na to, czy dziecko doświadczy miłości, także fizycznej, w tym okresie wpływ mają jego rozwój fizyczny, rozwój psychiczny, poglądy i postawy wobec seksualności, sposób wychowania, światopogląd, religijność, potrzemy emocjonalne i biologiczne itd.

W wieku dorastania pojawia się poważne zainteresowanie drugim człowiekiem, jego cechami psychicznymi, reakcjami, światopoglądem, przeżyciami wewnętrznymi, postępowaniem w życiu, jego ciałem i reakcjami fizycznymi. Uruchamia się potrzeba bliskich kontaktów emocjonalnych i intelektualnych z drugim człowiekiem i potrzeba seksualna. Miłość, „chodzenie” stwarzają możliwość zrealizowania obu potrzeb jednocześnie. Młodzi ludzie tworzący „pary” przyjaźnią się ze sobą, wymieniają poglądy na różne interesujące młodzież tematy (np. filozoficzne, psychologiczne, religijne, społeczne), obdarzają się bliskością emocjonalną, wspólnie odkrywają sferę seksualności (poznają reakcje fizjologiczne swych organizmów, szczególne potrzeby, różnice wynikające z odmienności psychicznej i fizycznej obu płci), próbują realizować swe potrzeby erotyczne i seksualne (nie oznacza to od razu pełnego spełnienia).

Zazwyczaj młodzi ludzie zakochują się wielokrotnie, zmieniają co jakiś czas „obiekt swej miłości”, aktywnie poszukują kogoś, kto odpowiadałby im w pełni zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Potrafią jednak bardziej niż było to w okresie dojrzewania szanować uczucia i potrzeby swego aktualnego partnera (partnerki). Unikają manipulowania drugim człowiekiem i oszukiwania go. Próbują otwarcie mówić o swych uczuciach, także o ich zaniku. Wielu nastolatków w tym wieku bardzo poważnie traktuje miłość i jeśli zostaną w niej odtrąceni lub wykorzystani (w sensie fizycznym, ale także w sensie emocjonalnym), bardzo silnie przeżywają porażkę. Niektórzy młodzi ludzie próbują nawet odebrać sobie życie, nie widząc jego dalszego sensu.

Czas inicjacji seksualnej jest zróżnicowany indywidualnie. Wyniki różnego typu badań dotyczących tej intymnej sfery doznań ludzkich są niejednoznaczne i zależne od płci badanych, ich poziomu wykształcenia, kraju, w którym zostały przeprowadzone badania, epoki historycznej, światopoglądu młodzieży, jej nastawienia wobec seksu. Faktem jest jednak, że z roku na rok wiek inicjacji seksualnej się obniża, dlatego tak ważna jest edukacja dziecka w tym zakresie, przede wszystkim ta, którą przeprowadza się w domu.

O tym, jak radzić sobie z wychowaniem w kolejnych etapach rozwoju dziecka, przeczytać możesz w kursie „Psychologia dziecka”, na podstawie którego powstał ten artykuł.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO