Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Ogólne wiadomości teoretyczne z zakresu psychologii
  Jak być dobrą matką i dobrym ojcem. Rozważania na temat roli rodzicielskiej i roli dziecka. Cele wychowawcze w rodzinie. Budowa scenariusza życiowego.

 • Pakiet 2

  Rozwój psychiczny i fizyczny dziecka w okresie prenatalnym
  Ciekawostki z życia płodowego dziecka. Problemy emocjonalne matki w okresie ciąży. Przygotowanie do porodu.

 • Pakiet 3

  Okres noworodkowy i niemowlęcy
  Rozwój psychiczny i fizyczny niemowlęcia. Problemy związane z opieką nad małym dzieckiem. Pierwsze dylematy wychowawcze. Problemy emocjonalne matki przebywającej na urlopie wychowawczym i pracującej.

 • Pakiet 4

  Wiek poniemowlęcy (2-3 rok życia)
  Rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Metody wychowawcze właściwe dla tego wieku. Stymulacja rozwoju dziecka. Jak się bawić z dzieckiem. Karanie czy nagradzanie. Nieprawidłowości rozwojowe.

 • Pakiet 5

  Wiek przedszkolny (4-6 rok życia)
  Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola. Dylematy przedszkolne – jak dogadać się z „panią”; jak nakłonić dziecko do posłuszeństwa. Rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dziecka. Metody wychowawcze. Sposoby stymulacji rozwoju. Nieprawidłowości rozwojowe – sposoby zapobiegania i leczenia.

 • Pakiet 6

  Nasze dziecko idzie do szkoły (6-7 rok życia)
  Co to jest dojrzałość szkolna. Zasady funkcjonowania zerówek i szkół podstawowych po reformie edukacji. Stymulacja rozwoju dziecka. Prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowe.

 • Pakiet 7

  Wiek młodszy szkolny (8-11 rok życia)
  Rozwój psychiczny i fizyczny. Cechy charakterystyczne wieku. Metody wychowawcze. Stymulacja rozwoju dziecka. Nieprawidłowości – sposoby ich korekcji; metody leczenia.

 • Pakiet 8

  Okres dojrzewania (12-15 rok życia)
  Specyficzne problemy wieku. Jak opanować zbuntowanego nastolatka; jak ulżyć jego niepokojom. Rozwój psychiczny i fizyczny. Metody wychowawcze. Nieprawidłowości rozwojowe – jak reagować; gdzie leczyć.

 • Pakiet 9

  Problemy okresu dorastania (16-19 lat)
  Dojrzewanie emocjonalne i społeczne. Rozwój psychiczny i fizyczny. Jak wychowywać. Jak utrzymać dobry kontakt z własnym dzieckiem. Napięcie emocjonalne – jak pomóc nastolatkowi. Nieprawidłowości rozwojowe i ich korygowanie.

 • Pakiet 10

  U progu dorosłości
  Samodzielność. Jak kontaktować się z dorosłym dzieckiem. Układy rodzinne. Jak być teściową, teściem. Kiedy dzieci mają dzieci.

 • Pakiet 11

  Zmiany jakości więzi emocjonalnych w rodzinie
  Metody wychowawcze zależnie od wieku dziecka. Pełnienie ról rodzinnych. Rodziny niepełne. Rozwód i co dalej.

 • Pakiet 12

  Dziecko w grupie rówieśniczej
  Prawidłowości funkcjonowania grup społecznych. Na czym polega „moc” grupy. Subkultury młodzieżowe. Klasa szkolna jako szczególny typ grupy rówieśniczej. Miłość czy wojna – kontakty między rodzeństwem.

 • Pakiet 13

  Zjawiska patologiczne w społeczeństwie
  Agresja; przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna.

 • Pakiet 14

  Patologia indywidualna
  Charakterystyka zjawisk. Sposoby pomocy (tu: nadpobudliwość psychoruchowa, wady wymowy, moczenie nocne, autoagresja). Stymulacja rozwoju. Trudności szkolne.

 • Pakiet 15

  Patologia – uzależnienia
  Alkoholizm. Narkomania. Nikotynizm. Jak rozpoznać uzależnienie. Jak pomóc własnemu dziecku.

 • Pakiet 16

  Dzieci specjalnej troski
  Charakterystyka, typologia. Specyficzne problemy. Dobór metod wychowawczych. Stymulacja rozwoju.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO