Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

ikonka pdf

Kurs składa się z 12 podręczników w pdf. Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. Specjalnie opracowane „Ścieżka czytania” i „Ścieżka liczenia” krok po kroku przeprowadzą Ciebie i Twoje dziecko przez dostosowany do wieku dziecka program nauki czytania i liczenia.

Tablice do nauki

W skład materiałów lekcyjnych kursu wchodzi komplet tablic do „Ścieżki czytania” (151 sztuk) i „Ścieżki matematyki” (110 sztuk), niezbędnych do przeprowadzenia programu nauki czytania i liczenia. Dzięki tym pomocom dydaktycznym, a także bardzo dokładnemu i przejrzystemu opisowi metody, uczenie małego dziecka czytania i liczenia nie sprawi kłopotu nawet najbardziej zapracowanym rodzicom. Tablice otrzymasz od nas kurierem.

Opieka nauczyciela

Kurs „Rozwiń inteligencję małego dziecka – nauka czytania i liczenia przez zabawę” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Zapewniamy Ci opiekę doświadczonego pedagoga, którego rolą jest poprawianie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO