Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Jak stworzyć dziecku optymalne warunki rozwoju intelektualnego – wprowadzenie do metody nauki czytania
  Dziecko – uczeń doskonały. Kiedy najlepiej rozpocząć program. Najkrótsze seminarium wytyczania celu. Dlaczego dzieci nie lubią czytać. Dlaczego nawet zdolne dzieci mają problemy z czytaniem. W jaki sposób zapewnić dziecku szansę na pomyślność życiową, nie zabierając mu dzieciństwa. Mity na temat wczesnego rozpoczynania nauki przez dzieci. Wprowadzenie do metody nauki czytania – najważniejsze zasady.

 • Pakiet 2

  Nauka czytania przez zabawę – opis metody
  Oczami dziecka, czyli jak niemowlęta uczą się świata. Jak pogodzić nieograniczoną chęć zdobywania przez dziecko informacji z jego bezpieczeństwem i zdrowym rozsądkiem. Dlaczego dzieci nie mogą same nauczyć się czytać. W jaki sposób przeprowadzać program nauki czytania. Opis poszczególnych etapów metody.

  Ścieżka czytania
  Etap zerowy – stymulacja drogi wzrokowej (tygodnie 1-12)
  Etap pierwszy – pojedyncze słowa (tygodnie 1-3)

 • Pakiet 3

  Jak rozwija się mózg dziecka w pierwszych latach życia
  Natura czy wychowanie, wrodzone talenty czy nabywane umiejętności – co i w jakim stopniu określa rozwój dziecka oraz jego inteligencję. Co mówi o wychowaniu nauka. „Jego szara eminencja” – mózg. Jak rozwija się mózg dziecka w początkowym okresie życia. Co mózg lubi najbardziej.

  Ścieżka czytania
  Etap drugi – wyrażenia dwuwyrazowe (tygodnie 4-8)

 • Pakiet 4

  Dotyk i ruch – najlepsi przyjaciele mózgu
  Czego noworodki w pierwszych miesiącach życia potrzebują najbardziej. Jak wykorzystać dotyk we wspieraniu ogólnego rozwoju mózgu dziecka. Co jest najważniejsze w tworzeniu więzi emocjonalnej z maleństwem. Co czują niemowlęta. Stymulujące i lecznicze działanie masażu. Wirowanie, turlanie, kołysanie i huśtanie, czyli przyjemności malucha. Główne etapy rozwoju sprawności ruchowej.

  Ścieżka czytania
  Etap trzeci – proste zdania (tygodnie 9-15)

 • Pakiet 5

  Jak rozwijać wrodzone zdolności dziecka
  Znaczenie rozwoju ruchowego. Etapy rozwoju sprawności lokomocyjnych i manualnych. Argumenty na korzyść natury. Argumenty przemawiające za wpływem środowiska. Bez zakazu ruchu, wjazdu i ograniczenia prędkości... rozwoju. Gimnastyka mózgu Paula Dennisona. Sprawność manualna od 15 miesięcy do 3 lat.

  Ścieżka czytania
  Etap czwarty – rozwinięte zdania (tygodnie 16-21)

 • Pakiet 6

  Sprawność językowa a rozwój inteligencji
  Posługiwanie się językiem – wrodzony instynkt czy nabyta umiejętność. W którym miejscu leży słownik, a w którym podręcznik gramatyki, czyli jak przebiegają procesy tworzenia i rozumienia mowy. Telegramy od dzidziusia – związek między budową mózgu a rozwojem mowy. Kiedy dziecko powinno rozpocząć naukę języków obcych. Tęcza dźwięków – niezwykłe wyczyny niemowląt w rozpoznawaniu mowy. Różnice w rozwoju zdolności językowych między płciami. Jak stymulować rozwój językowy dziecka. Rozwój umiejętności językowych od 15 miesięcy do 3 lat.

  Ścieżka czytania
  Etap czwarty – rozwinięte zdania (tygodnie 22-26)

 • Pakiet 7

  Małe dziecko w świecie muzyki
  Dlaczego małe dzieci lubią muzykę. Jak to się dzieje, że słyszymy. Świat słuchowych doznań płodu, czyli jak komunikować się z dzieckiem w okresie prenatalnym. Co słychać po drugiej stronie... mamy, czyli możliwości słuchowe noworodka. Jak zapobiec utracie słuchu absolutnego. Dźwięki pobudzające mózg i rozluźniające ciało. Muzyka zwiększająca iloraz inteligencji, poprawiająca pamięć i koncentrację, czyli fenomen mistrzów baroku. Efekt Mozarta dla zdrowych i chorych dzieci. Jak nauczyć dziecko grać na instrumencie, zanim skończy pięć lat.

  Ścieżka czytania
  Etap czwarty – rozwinięte zdania (tygodnie 27-32)

 • Pakiet 8

  Jak Twoje dziecko powinno się uczyć, by osiągać najlepsze efekty
  Dlaczego dzieci lubią się uczyć, zanim pójdą do szkoły. Czy można zapobiec problemom szkolnym. Jak pracuje umysł Twojego dziecka. Jak rozpoznać u dziecka styl sortowania informacji. Jak dopasować styl uczenia się i nauczania dziecka do jego wzorca pracy z informacją (wzorce SRW, SWR, RSW, RWS, WRS, WSR).

  Ścieżka czytania
  Etap czwarty – rozwinięte zdania (tygodnie 33-38)

 • Pakiet 9

  Jak nauczyć małe dziecko matematyki
  Jej królewska wysokość... matematyka. Dlaczego warto uczyć małe dzieci matematyki. Opis metody. Inne sposoby stymulowania rozwoju inteligencji matematycznej małego dziecka poprzez zabawę, czyli... rozrywki małego matematyka.

  Ścieżka matematyki
  Tygodnie 1-4

 • Pakiet 10

  Jak rozwijać inteligencję emocjonalną małego dziecka
  Co jest ważniejsze – IQ (inteligencja racjonalna) czy EQ (inteligencja emocjonalna)? Czym jest inteligencja emocjonalna? Anatomia uniesień, czyli w jaki sposób mózg tworzy emocje. Świat pierwszych doznań, czyli jak rozwija się układ limbiczny niemowlęcia do szóstego miesiąca życia. Przywiązanie, kontrola emocji i świadomość emocjonalna – najważniejsze procesy w rozwoju między szóstym i osiemnastym miesiącem życia. Rozwój społeczny i emocjonalny w wieku od 19 do 24 miesięcy. Rozwój społeczny i emocjonalny w wieku od 25 do 36 miesięcy.

  Ścieżka matematyki
  Tygodnie 5-8

 • Pakiet 11

  Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami dziecka
  Tajemnice świata uczuć. Czym skorupka za młodu nasiąknie..., czyli pokoleniowa sztafeta wzorców zachowań emocjonalnych. Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.

  Ścieżka matematyki
  Tygodnie 9-12

 • Pakiet 12

  Zanim Twoje dziecko pójdzie do szkoły, czyli jak ocalić jego intelekt
  Dlaczego dzieci nie lubią chodzić do szkoły. Jak zapewnić dziecku lepszy start, czyli co zrobić, aby w szkole nadal lubiło się uczyć. Jak wspierać dziecko w nauce odpowiednimi technikami pamięciowymi. Co jeszcze wpływa na to, że dzieci uczą się chętniej.

  Ścieżka matematyki
  Tydzień 13-16

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO