Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 12 podręczników, zawierających 24 lekcje. Lekcje składają się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc. Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo cytujemy tekst prawny.

Przedstawiamy wiedzę praktyczną, prezentując ją „od szczegółu do ogółu”, poszczególne zagadnienia objaśniając na autentycznych przykładach z życia. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. W każdym podręczniku znajdziesz wiele ćwiczeń, które pomogą Ci opanować konkretne umiejętności. Dzięki ćwiczeniom podsumowującym na zakończenie każdej lekcji jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowy do odrobienia pracy domowej.

Opieka nauczyciela

Pamiętaj – kurs „Specjalista ds. kadr i płac” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, nie pozostawiamy Cię jednak samemu sobie. Przez cały czas nauki na kursie masz zagwarantowane wsparcie osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie prac domowych, wyjaśnianie zagadnień, które sprawiają Ci problemy i… motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kurs online

Korzystanie z kursu jest bardzo wygodne – aby przejrzeć materiały wystarczy mieć dostęp do Internetu. Zobacz:

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO