Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

ECDL

Egzaminy i certyfikaty

Wartość certyfikatu

Po zdaniu egzaminów otrzymujesz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence), popierany przez Radę Europy i uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Instytucja egzaminująca

Egzaminy przeprowadzane są przez certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne centra lub laboratoria ECDL
(lista centrów i laboratoriów jest dostępna na stronie www.ecdl.pl).

Zgłoszenie na egzamin

Na egzamin możesz się zapisać, korzystając z zakładki Zapisz się na egzamin na stronie internetowej www.ecdl.pl.

Egzamin

Kurs ESKK przygotowuje do egzaminów na certyfikaty ECDL Core oraz ECDL Start. Certyfikat ECDL Core otrzymują osoby, które
w ciągu trzech lat zaliczą siedem egzaminów, odpowiadających siedmiu modułom kursu. Do cząstkowych egzaminów możesz przystąpić jeszcze w trakcie nauki na kursie, po przerobieniu materiału z danego zakresu. Istnieje także możliwość potwierdzenia swoich kompetencji w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów i uzyskania certyfikatu ECDL Start. Posiadacz takiego certyfikatu może w ciągu trzech lat od daty pierwszego egzaminu kontynuować zaliczanie kolejnych modułów i uzyskać certyfikat ECDL Core.

Uwaga! W związku z wprowadzeniem w 2013 roku nowej edycji programu certyfikacji (tzw. Nowy ECDL) poszerzyła się gama dostępnych certyfikatów ECDL. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat na stronie internetowej www.ecdl.pl.

Termin i miejsce

Egzaminy organizowane są w terminach uzgodnionych bezpośrednio z wybranym centrum/laboratorium egzaminacyjnym ECDL.
W trakcie jednej sesji można zdawać egzamin z dowolnej liczby modułów, w dowolnej kolejności.

Płatności

Aktualny cennik certyfikacji dostępny jest na stronie internetowej www.ecdl.pl, w zakładce Cennik Certyfikacji.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO