Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

KURS WYCOFANY Z OFERTY
 • Pakiet 1 – moduł 1

  Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych: Podstawowe pojęcia i definicje. Budowa komputera – sprzęt. Obsługa komputera – oprogramowanie. Sieci komputerowe. Internet – usługi i komunikacja. Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego. Kopiowanie i rozpowszechnianie oprogramowania a prawa autorskie. Bezpieczeństwo i ochrona danych. System operacyjny Windows – podstawowe pojęcia i operacje.

 • Pakiet 2 – moduł 2

  Użytkowanie komputera: Podstawowe pojęcia. Tworzenie folderów i zmiana ich nazwy. Tworzenie plików przy użyciu edytorów Notatnik i Word oraz zapisywanie ich w określonych folderach. Przenoszenie i kopiowanie plików, zmiana nazwy pliku. Sprawdzanie zawartości folderu. Wyszukiwanie plików. Usuwanie plików i folderów. Formatowanie dysku. Wykonywanie zapasowej kopii danych. Instalacja drukarki. Drukowanie. Pliki skompresowane.

 • Pakiet 3 – moduł 3A

  Przetwarzanie tekstów: Uruchomienie edytora tekstu Word. Tworzenie dokumentu. Zapisywanie dokumentu na dysku. Otwieranie istniejącego dokumentu. Używanie podstawowych funkcji przetwarzania tekstu. Zmiana wyglądu tekstu (formatowanie). Drukowanie dokumentu i jego części. Tworzenie nagłówka i stopki, numerowanie stron.

 • Pakiet 4 – moduł 3B

  Przetwarzanie tekstów: Używanie tabeli. Grafika w Microsoft Word. Wypunktowanie i numerowanie. Ustawianie marginesów. Używanie tabulatorów. Korespondencja seryjna. Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Dzielenie wyrazów. Używanie szablonów i dodatków. Współpraca z innymi programami.

 • Pakiet 5 – moduł 4A

  Arkusze kalkulacyjne: Uruchomienie arkusza kalkulacyjnego Excel. Korzystanie z funkcji Pomocy. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie skoroszytu. Podstawowe operacje. Formatowanie komórek i sortowanie danych. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego.

 • Pakiet 6 – moduł 4B

  Arkusze kalkulacyjne: Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do druku. Formuły obliczeniowe. Tworzenie i modyfikowanie wykresów. Sposoby wyświetlania danych. Praca z wieloma arkuszami. Używanie dodatków w Excelu. Używanie pakietów oprogramowania zintegrowanego.

 • Pakiet 7 – moduł 5A

  Bazy danych: Otwieranie i przeglądanie istniejącej bazy danych. Tworzenie bazy danych. Projektowanie bazy danych. Tworzenie tabeli. Definiowanie kluczy. Wprowadzanie danych – operacje na rekordach. Praca z polami (kolumnami). Zapisywanie danych na dysku.

 • Pakiet 8 – moduł 5B

  Bazy danych: Formularz w MS Access. Kwerendy (zapytania). Prezentacja danych. Zabezpieczenia bazy danych.

 • Pakiet 9 – moduł 6A

  Grafika menedżerska i prezentacyjna: Podstawowe definicje. Rozpoczęcie pracy z programem MS PowerPoint. Zapisywanie danych na dysku. Obszar roboczy programu PowerPoint. Dodawanie nowych slajdów. Slajdy kolorowe i w odcieniach szarości. Zakończenie pracy z MS PowerPoint.

 • Pakiet 10 – moduł 6B

  Grafika menedżerska i prezentacyjna: Różne widoki wyświetlania prezentacji. Dodawanie do slajdów pól tekstowych, wykresów. Efektowne przejścia między slajdami. Animacja i dźwięk. Hiperprezentacja. Przyciski akcji. Pokaz sterowany ręcznie i przez komputer. Stopka slajdu. Wydruk slajdów.

 • Pakiet 11 – moduł 7A

  Przeglądanie stron internetowych i komunikacja: Poczta elektroniczna – wiadomości ogólne, zasady działania, podstawowe operacje. Program Microsoft Office Outlook 2007. Inne programy pocztowe. Usługa WWW – podstawowe pojęcia.

 • Pakiet 12 – moduł 7B

  Przeglądanie stron internetowych i komunikacja: Korzystanie z przeglądarki. Wyszukiwanie informacji w zasobach sieci Internet. Rodzaje stron internetowych. Usługi internetowe. Wybrane pojęcia związane z Internetem. Bezpieczeństwo sieciowe.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO